Jiří Nekvasil | Merce Cunningham. John Cage & Robert Rauschenberg 1964 v Praze a Ostravě – archiv bulletinu 3/2014

Teprve před pár lety jsem se od Petra Kotíka dozvěděl, že během svého světového turné vystoupila v roce 1964, to znamená přesně před padesáti lety, v Ostravě Merce Cunningham Dance Company, ve které působil a účinkoval také hudební skladatel John Cage a výtvarník Robert Rauschenberg. Jejich jména byla paradoxně – či spíše záměrně – při inzerování československých vystoupení zamlčována. Ostravské vystoupení bylo jedním z pouhých dvou v tehdejším socialistickém Československu. Po Praze tato skupina vystoupila v moravskoslezské metropoli 24. září 1964 v budově tehdejšího Divadla Zdeňka Nejedlého (dnes Divadlo Antonína Dvořáka), následujícího dne pak skupina pokračovala do Polska. Tato dvě vystoupení před padesáti lety znamenala první živé setkání s nejnovějšími proudy soudobého performativního umění v tehdejším Československu, které bylo od aktuálního hudebního dění odříznuto železnou oponou. Pro „nepřipravené“, socialismem od současných hudebních trendů odříznuté publikum, muselo jít bezpochyby o velké zjevení. Šlo o zážitek pro některé zúčastněné velmi podstatný, iniciační. O to, že se koncert konal, se zasloužila Pavla Kotíková. Seznámila se Johnem Cagem ve Vídni, když její syn Petr Kotík účinkoval v jeho souboru. Soubor Petra Kotíka Musica Viva Pragensis spoluúčinkoval při pražském vystoupení Merce Cunningham Dance Company. Jako by se tím završoval zvláštní dějinný oblouk, mající své pokračování začátkem 21. století. Díky Petru Kotíkovi, Ostravskému centru nové hudby a Ostravským dnům jsou od roku 2001 setkávání s novou hudbou i dílem Johna Cage pro Ostravu pravidelnou možností a darem. … více informací na KROS-06_web.pdf (krasnaostrava.cz)