Jiří Surůvka na prestižním indexu J&T banky

Ostravský umělec Jiří Surůvka byl zařazen do prestižního seznamu, tzv. indexu J&T Banky, a dostal se tak mezi 50 nejzajímavějších českých umělců, narozených po roce 1950.

J&T Banka Art Index podává zprávu o situaci na současné výtvarné scéně. Představuje aktuální pořadí nejzajímavějších českých výtvarníků narozených v druhé polovině 20. století, kteří se v období posledních deseti let aktivně prosazovali na české a mezinárodní umělecké scéně. Index vychází z předpokladu, že vlastní hodnotu umění nelze objektivně změřit, že však lze posuzovat úspěšnost umělecké kariéry.

Jako každý index je i J&T Banka Art Index zjednodušeným popisem velice komplexní situace. Nelze automaticky klást rovnítko mezi umístěním v indexu a uměleckou kvalitou díla. Vysoké umístění neznamená nutně, že daný autor je významnějším umělcem než někdo, kdo se umístil níže či kdo se do první stovky vůbec nedostal. Ostatně, kdyby podobný žebříček existoval za první republiky, je pravděpodobné, že například František Kupka by se umístil až někde v jeho druhé polovině, neboť v meziválečném období stál spíše stranou výstavního provozu. Index je třeba chápat primárně jako zprávu o tom, jak je který autor na současné scéně viditelný a jak moc vystavuje v renomovaných institucích. Pro člověka, který výtvarnou scénu sám podrobně nesleduje, je i to důležitá informace.

Index zohledňuje účasti na výstavách a bienále, výtvarná ocenění, zastoupení galeriemi či výrazné umělecké počiny. Celkem se jedná o osm různých kategorií. Hodnoceni byli pouze autoři narození v druhé polovině 20. století (po roce 1950). Starší generace umělců vstupovala na výtvarnou scénu ve zcela jiném kulturním a společenském kontextu a bylo by zavádějící uplatňovat na ně stejná kritéria jako na dnešní třicátníky a čtyřicátníky. Jednotlivé projekty jsou hodnoceny podle svého významu a renomé – za výstavu v respektované mezinárodní instituci umělec získává více bodů než za přehlídku svých prací někde u přátel v kavárně. Vstupní data byla čerpána z internetových databází a z webových stránek samotných umělců a jejich galerií.

Do výsledného bodového součtu jsou započítávány pouze akce uskutečněné v posledních deseti letech. Toto časové omezení bylo zvoleno s ohledem na to, že J&T Banka Art Index je zamýšlen jako zpráva o aktuálním stavu, nikoli jako definitivní hodnocení významu a uměleckých kvalit jednotlivých autorů. Sledované období se bude průběžně posouvat (výstavy starší deseti let se vždy škrtnou) a dá se očekávat, že v důsledku toho se z roku na rok dočkáme výraznějších posunů v umístění jednotlivých umělců. Prodejní ceny, ať již dosahované na aukcích, či účtované při prodeji prostřednictvím galerií, nejsou jedním ze sledovaných kritérií a na finální pořadí tudíž nemají žádný vliv.

image