Josef Šerka | Městské jatky v Moravské Ostravě – archiv bulletinu 3/2015

Městské jatky na nároží dnešní Stodolní a Porážkové ulice začaly být budovány počátkem 80. let 19. století. Cílem ostravských radních bylo především povinně soustředit veškeré komerční porážky z celého městského obvodu na jedno místo, vzdálené od obydlených čtvrtí, kde by zároveň porážený dobytek byl pod důkladnou veterinární kontrolou. Lokalita nebyla vybrána náhodně; už v 70. letech 19. století se sem přestěhoval trh s vepřovým dobytkem, který se předtím odbýval na dnešním Smetanově náměstí. Bezprostřední blízkost železniční trati Frýdlantské dráhy měla být rovněž výhodou – dalo se předpokládat, že dobytek bude touto cestou na jatka přivážen. Koňské stáje při hostinci na konci Stodolní ulice, který dosud sloužil hlavně trhovcům, bylo rozhodnuto adaptovat na městskou porážku. V těsném sousedství byly v roce 1881 vybudovány chlévy pro jatečný dobytek a také malá dřevěná lednice, v níž se maso chladilo s pomocí ledu, získávaného z rybníka za tratí (býval tam, kde je dnes proluka po zimním stadionu Josefa Kotase). Výsledek se však ukázal jako neuspokojivý; jatky byly od počátku poddimenzované, dal se v nich porážet jen skot, a tak bylo ostravským řezníkům povoleno ještě skoro dalších deset let porážet z velké části doma. Také hygienické poměry na jatkách byly tristní, areál byl volně přístupný veřejnosti, množily se i krádeže masa. Železniční vlečku se nepodařilo vybudovat, dobytek byl na jatka stále hnán ulicemi města (zpravidla po Nádražní a pak Stodolní ulici). V 90. letech 19. století, kdy byl tento stav již neudržitelný, se začalo pomýšlet na větší modernizaci, která by křiklavé nedostatky odstranila. V té době už areál začal pomalu zarůstat do městské zástavby a diskutovalo se také o tom, zda by nebylo vhodné postavit nové jatky dál od města. Hrozba značných výdajů tehdy městské radní od tohoto kroku odradila, přičemž dodejme hned, že nejen tehdy, ale kdykoli později, když se o této myšlence začalo jen uvažovat. Tak zůstaly městské jatky od počátku až do konce své existence na stejném místě, spjaty s obytnou čtvrtí vyrůstající kolem Stodolní ulice. … více informací na KROS-10_web.pdf (krasnaostrava.cz)