Josef Šerka | Německý dům v Moravské Ostravě (1895–1945) – archiv bulletinu 4/2015

Již v 70. letech 19. století se v kruzích ostravské české i německé veřejnosti začalo diskutovat o výstavbě budovy, která by umožnila pořádání koncertů, divadelních představení a dalších kulturních akcí v podmínkách důstojnějších, než jaké dosud nabízely společenské sály místních hostinců. Poměrně dlouhou dobu se uvažovalo také o tom, že by tento objekt sloužil i jako společný spolkový dům jak německým, tak českým spolkům. Rostoucí antagonismus mezi oběma národnostmi však realizaci tohoto projektu zabránil; ostravští Češi dali v roce 1892 přednost stavbě vlastního Národního domu (dnešní Divadlo Jiřího Myrona) a ve stejném roce byl z iniciativy zdejších německých podnikatelských kruhů a inteligence založen spolek Deutsches Haus (Německý dům), jehož pojmenování mělo dle jednoho ze zakladatelů vyplývat nejen z toho, „že se cítíme jako Němci, nýbrž také proto, že jsme zde doma a svými kořeny pevně tkvíme v této půdě“. Výběr staveniště proběhl ještě v témže roce a hned o rok později byla zahájena stavba podle projektu ostravského architekta Felixe Neumanna. Slavnostní otevření se konalo 3. června 1895. Svými rozměry i náklady na stavbu (zhruba 180 000 oproti 156 000 zlatým) překonala tato budova český Národní dům; nápadná byla nejen 31 metrů vysoká věž s rozhlednou, ale i fasáda, provedená z červených neomítaných cihel, údajně „kvůli drsnějšímu ostravskému klimatu a zdejším průmyslem nadobyčej vystupňovaným škodlivým vlivům atmosféry“. Ve skutečnosti se architekt zcela zjevně inspiroval Německým domem v Brně (dokončen 1891); nejednalo se však o žádný plagiát, nýbrž o záměrnou symbolickou demonstraci jednoty všech moravských Němců. … více informací na KROS-11_web.pdf (krasnaostrava.cz)