Kateřina Barcuchová, Viera Gřondělová a Zdenka Rozbrojová | Děkuji za park – archiv bulletinu 2/2020

On-line výstava Ostravského muzea nazvaná Děkuji za park vznikla v době koronavirové. V době, kdy jsme si tři muzejní kolegyně (botanička, fotografka a historička) uvědomily ještě důrazněji než obvykle, že park je pro městského člověka v případě nouzového stavu někdy jedinou možností, kam je možné vyjít ven, nadýchat se čerstvého vzduchu a obdivovat přírodu v jarním období. Chtěly jsme veřejnosti, azejména lidem, kteří nemohli vycházet zbytů či zařízení sociálních služeb, zprostředkovat místa důvěrně známá a možná jimi dříve často navštěvovaná. Velkou inspirací vytvořit aktuálně a rychle on-line výstavu byl také článek Děkuju za park v týdeníku Respekt z 5. dubna 2020 od Karolíny Vránkové.1 Autorka vypráví příběh mladých dívek, které využívají lesopark Belveder v Praze k úniku z bytu a regeneraci duševních sil v době šířící se pandemie. Podobné příběhy se však odehrávaly ve všech městských parcích po celé zemi. 1 VRÁNKOVÁ, Karolína. Děkuju za park. Respekt [online]. 2020, XXXI(15) [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: https://www.respekt.cz/tydenik/2020/15/ dekuju-za-park Průběžně od roku 2019 připravujeme v Ostravském muzeu klasickou výstavu o ostravských parcích, která je plánována na rok 2021. Pracujeme na scénáři a shromažďujeme informace o parcích. Také probíhá sběr přírodního materiálu k výstavě, focení přírodnin a interiérů parků. Vše je podřízeno vegetační sezoně. V době uzavření muzea (část března a duben) jsme všechny tři pracovaly z domu. V této době jsme využily dříve shromážděných informací a fotodokumentace pro vytvoření prezentací k některým parkům v podobě on-line výstavy, kterou najdete na webu Ostravského muzea. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2021/08/KROS29-online-verze.pdf