Kdo potřebuje současné aktivity v Bauhausu?  

Ostravě fatálně chybí komunitní místa, což vychází z analýzy ke Strategickému plánu města Ostravy, kterou si město loni nechalo vypracovat. Stejně tak město čelí úbytku mladých vzdělaných lidí (pokud vás zajímají další analýzy, jež má město na dané téma k dispozici, mrkněte tady).

Přesto chce bez potřebné diskuse zrušit jedno z mála komunitních míst, které tu máme.

Proč město ruší oceňované aktivity v Bauhausu ve chvíli, kdy nemá pro toto území konkrétní záměr, objekt je bezpečný a aktuálně obsahově naplňuje potřeby definované ve Strategickém plánu města? Proč je městu lhostejné, že zánikem tohoto místa benefity, jež přináší, bez náhrady zaniknou?

Hojně navštěvované a institucemi i školami poptávané aktivity mohou v Bauhausu pokračovat do doby, než bude znám přesný záměr pro lokalitu a daný pozemek.

Pro mladé lidi je během studií každý rok zásadní a formativní, proto by demolice Bauhausu (která samozřejmě je do budoucna žádaným zásahem v území), měla být uvážlivě načasována tak, aby město co nejdéle udrželo benefity obsahu, převažující nad negativy formy (vzhledu objektu). 

Záměr zrušit současné aktivity v Bauhausu k červnu letošního roku, od počátku pozdě a nedostatečně veřejně komunikovaný, nepomůže v budování důvěry u mladých kreativních lidí, které nutně potřebujeme v Ostravě udržet. Zrušením současných aktivit v Bauhausu ve chvíli, kdy to ještě není nutné, jim město zbytečně bere zásadní místo, které využívají a je pro ně aktuálně nenahraditelné, o čemž svědčí i počet zapojených organizací a vysoká návštěvnost. 

Bauhaus využívají mladí lidé kromě navštěvování či pořádání akcí také pro trávení volného času, návštěvu tamní knihovny či jako prostor pro natáčení a tvorbu svých osobních projektů. 

Jako učitel a dočasný reprezentant umělecké vzdělávací instituce mohu vidět pozitivní dopad zdvojení budov PLATO Ostrava okamžitě, a to jak v možnosti studentů sledovat kontaktně aktuální umělecký diskurz v budově jatek, tak v možnosti podílet se na tvorbě ambiciózního lokálního diskurzu v budově Bauhausu. Tuto unikátní možnost propojení mohou využít všichni naši studenti a také tak činí. Doufám, že se podaří takovouto výlučnou situaci zachovat i nadále.“ Michal Kalhous, t.č. děkan Fakulty umění OU

Protože naše škola nedisponuje aulou, v loňském roce jsme s vděčností několikrát využili i prostor tzv. Stage v Bauhausu, kam se vejdeme s velkým publikem. Toto důstojné prostředí jsme použili pro projektový den na téma migrace a změny. Svou účastí nás poctili odborníci z řad novinářů i univerzitních expertů a atraktivní prostředí bývalého hobbymarketu přispělo k jejich ochotě přicestovat za námi i ze vzdálenějších měst… Na možnosti, které v rámci galerie PLATO nabízí prostor Bauhaus, jsme si zvykli a budeme je jen s velkými obtížemi nahrazovat, pokud vůbec.“ Kateřina Břusková Komendová, gymnázium Hladnov