Kokoschkův obraz Moravská Ostrava II. bude k vidění již jen dva týdny

Galerie výtvarného umění v Ostravě bude už jen do 20. srpna vystavovat obraz světově proslulého umělce Oskara Kokoschky s názvem Moravská Ostrava II. Umělecké dílo do krajské galerie zapůjčil v roce 2010 soukromý sběratel ze zahraničí.

Při prvním vystavení obrazu vyhlásila galerie soutěž pro veřejnost o nejpřesnější lokaci místa, odkud Kokoschka maloval. Galerii výtvarného umění v Ostravě se nakonec díky pomoci a zájmu veřejnosti podařilo poodhalit roušku tajemství, která okolnosti vzniku pozoruhodného díla skrývala.

„Obraz byl malován z jižní hrany Landeku nad Odrou. Na konci naší zahrady při takzvané Fričově vile. Dítě v popředí je moje teta,“ napsal jako odpověď na soutěžní otázku Jan Počta. „Tato odpověď nás velmi překvapila. Byli jsme přesvědčeni o tom, že žena na obrázku je Olda Palkovská. Věděli jsme, že je obraz malován z Landeku, ale neznali jsme přesné místo. Bylo proto nutné ověřit tyto informace, a tak jsem se s panem inženýrem setkal osobně,“ doplnil Jiří Jůza, ředitel GVUO.

Jan Počta při své odpovědi vycházel z informací, které mu poskytla jeho teta Eva Rennerová, rozená Fričová. Z dopisu paní Evy Rennerové synovci Janu Počtovi „…nejprve Ti přesně určím místo, ze kterého Kokoschka maloval. Je přesně nad příjezdovou bránou, lépe řečeno jednopatrovým domem (při vjezdu do areálu šachty T. G. Masaryk). Je to sráz, který končil malou plošinkou zatravněnou, pouze s jediným stromem bukem s bílou kůrou. Takový malý palouček s krásným výhledem na Odru, louky kolem ní v popředí, dále koksovna Františka (Vítězný Únor – Generál Svoboda) plus šachta a v pozadí město a Beskydy. Vím to úplně přesně. Často jsem tudy lezla k areálu „Anselmky“ nahoru; bylo to nejblíže domů. A Kokoschku jsem špehovala, co tam podniká. Většinu času ležel na trávě a spal. Přicházel totiž po obědě (vozili ho autem). Zahradník Zapletal mu přenesl štafle, barvy a obraz, které měl uložené v místnosti. Tam také Zapletal malířovy věci ukládal. Většinou přijížděl sám; nebyl tenkrát ještě ženatý se slečnou O. Palkovskou. Jen někdy s ní. Byla vysoká, štíhlá a velmi milá bruneta.“

Rodina Fričů obývala závodní vilu s výjimkou válečného období, kdy je Němci vystěhovali. Po válce se rodina do vily vrátila. Ing. Dr. Jaroslav Frič sloužil v ředitelské funkci na dole Anselm až do roku 1949, kdy vilu s odchodem do penze opustil. Vila pak sloužila jako petřkovický kulturní dům se zahradou asi jen v třetinovém rozsahu, tedy jen s květinovou částí. Poté byla v majetku družstva Zlatník. V té době se oplocením z drátěného pletiva část zahrady zredukovala do dnešních proporcí.

Další odhalování přesného místa a historie Kokoschkova pobytu v Ostravě získalo spád návštěvou Landeku. Jiří Jůza a Jan Počta prošli zahradou Fričovy vily, bývalé závodní vily dolu Anselm, a dorazili až na místo, kde Kokoschka stál a maloval. „Ačkoliv došlo za poslední desítky let k razantní změně, na základě vyprávění pamětníků je stále cítit genia loci tohoto kulturou zasaženého místa,“ sdělil Jiří Jůza.

Podle slov inženýra Počty a dosud zjištěných dochovaných obrazů je možné, že Oskar Kokoska namaloval celkem tři obrazy s tématem Ostravy. První obraz představuje pohled na Ostravu skrze dvojici stromů, druhý GVUO vystavovala v Domě umění a na třetím by měla být dívenka se srnkou, kterou rodina tehdy chovala. Ze vzpomínek babičky a tety Jana Počty vychází najevo, že první obraz mohl být namalován na zakázku Severní dráhy Ferdinandovy a druhý přímo pro Ing. Ladislava Jerieho, ředitele Severní dráhy Ferdinandovy, v jehož sbírce se nacházel. O třetím obraze nemáme žádné informace. Dle dalších odpovědí na soutěžní otázku je patrné, že byl Kokoschka přátelským člověkem a v Ostravě se setkal s celou řadou místních vlivných osobností i s bývalými spolužačkami Oldy Palkovské a jejich rodinami.

Obraz Moravská Ostrava II bude v Domě umění na Jurečkově ulici, který spravuje Galerie výtvarného umění v Ostravě, vystaven do 20.

Oskar Kokoschka (1886–1980), malíř, grafik i ilustrátor se narodil v Pöchlarn v Rakousku. Jeho tvorba byla silně ovlivněna dobovými uměleckými směry – secesí, expresionismem a fauvismem. Nejčastěji se věnoval malbě portrétů a krajin.

Zdroj: http://www.artalk.cz/2014/08/04/tz-kokoschkuv-obraz-moravska-ostrava-ii-bude-na-konci-srpna-vracen-majiteli-do-zahranici/

20140804-201008-72608285.jpg