Kolik stojí provoz Bauhausu?

Zástupci a zástupkyně města v diskusích i v médiích opakovaně argumentují tím, že město musí šetřit a že provoz Bauhausu je drahý. 

Bauhaus stojí město ročně 3 miliony korun.  

 Do srovnatelně velkého Trojhalí město dává ročně 5 milionů korun. 

V době existence soukromého klubu Cooltour (rok 2021, čili před inflací a energetickou krizí) město této instituci dávalo ročně na provoz dotaci 2,5 milionu korun, i když šlo o mnohem menší prostor.

Náklad 3 miliony Kč ročně vzhledem k potřebnosti a významu aktivit v Bauhausu a vzhledem k tomu, kolik město dává do srovnatelného prostoru Trojhalí, je opravdu minimální systémově a hospodárně vynaloženou částkou. Tato mohla být Bauhausu udělena formou mimořádné dotace. Jednalo by se cca o 1,5 mil. Kč na období červen–prosinec 2024. 

Přestože vedení města argumentuje nutností šetřit, v roce 2023 například zastupitelé schválili navíc k běžným dotacím další desítky milionů korun sportovním aktivitám v mimořádných dotacích z rozpočtové rezervy města. V lednu 2024 schválilo město další 3 mil. Kč navíc v mimořádných dotacích pro sport z rozpočtové rezervy města.

Současné vizuální umění je na rozdíl od divadla či hudby stále významně podfinancované. 

Provoz Bauhausu v roce 2023 v číslech (zdroj PLATO):

Revize zařízení:         190 000 Kč

Teplo:             1 164 000 Kč

Elektřina:                    602 000 Kč

Vodné, stočné:            40 000 Kč

Osobní:                       900 000  Kč (cca)

Drobný majetek:        40 000 Kč (cca)

Materiál apod.:           60 000 Kč (cca)

Sdílené náklady (s jatky): 80 000 Kč (odhad)

———————————————-

Celkem:                      3 076 000 Kč

Z toho náklady na energie: 1 806 000 Kč