Komentovaná procházka za architekturou Olomouce

Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnouOstravu a spolkem Za krásnou Olomouc vás zvou na vycházku: Za historií a architekturou Olomouce – výlet po stopách současné i historické architektury Olomouce v neděli 9. 8. od 9.30 do 18:00.

Provázet nás bude členka spolku Za krásnou Olomouc Martina Potůčková a Martin Strakoš z okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu. Sraz v 9.30 ráno před vlakovým nádražím v Olomouci. Z Ostravy se můžete dopravit spojem 8:12 z hlavního nádraží.

Vážení a milí příznivci našich studijních cest za poznáním historie, umění a architektury, vzhledem k tomu, že Vás budu provázet Olomoucí, městem, které jsem důkladně poznal během svých studií, zkusíme se vypravit do centra jinudy než obvykle, i když naše trasa bude pro každého Olomoučana vlastně docela všední. Přesto, že zavítáme do jednoho z nejstarších měst u nás a byvšího hlavního města Moravy, začneme od nejnovější doby. Od nádraží se totiž pěšky vypravíme panelovou zástavbou třídy Kosmonautů k Tržnici, což je novější spojnice nádraží s jižním okrajem historického jádra města.Odtamtud zamíříme parkem Petra Bezruče pod dohledem středověkých hradeb k Arcidiecéznímu muzeu u katedrály sv. Václava. Po prohlídce muzea se zasvěceným komentářem historičky umění Martiny Potůčkové, členky našeho spřáteleného spolku Za krásnou Olomouc, navštívíme hlavní olomoucký chrám s nejvyšší věží u nás. Následovat bude prohlídka památných kanovnických domů a bývalé zbrojnice u Arcibiskupského paláce, nedalekého kostela P. Marie Sněžné, Muzea umění, konviktu, kostela sv. Michala, kostela sv. Mořice a především výjimečných barokních památek – tedy olomouckých kašen a Trojického sloupu na Horním náměstí, kde se nachází i olomoucká radnice s orlojem. Následovat bude volný program. Oběd si zajišťuje každý samostatně. Pokud bude příznivé počasí a nebude pekelné horko nebo bouřka, odpoledne si prohlédneme ještě Horní a Dolní náměstí a západní část historického jádra města. Program není závazný, takže počítejte s tím, že si můžete sami prohlédnout památky podle vlastního gusta. Zkrátka každý ať si naplánuje účast dle svých možností, času a sil. Odjezd domů si zajišťuje každý samostatně, proto si dopředu vyhledejte vhodné vlakové spojení z Olomouce domů.

image