Komentovaná vycházka po vítkovickém školství

Městský obvod Vítkovice pořádá v pátek 23. 9. 2016 v 16.00 hod. komentovanou vycházku po vítkovickém školství. Vycházka povede po budovách obecného i středního školství. Začátek vycházky je před vítkovickou radnicí, odkud zájemci zamíří k bývalé měšťanské chlapecké škole a učňovskému domovu, půjde se kolem nemocnice na dnešní ulici Halasovu a náměstí Jiřího z Poděbrad k bývalé dívčí škole obecné a měšťanské a po Výstavní ulici k bývalé polské škole a stále existující Střední průmyslové škole. Přes ulici Zengrovu poté účastníci projdou kolem české měšťanky na ulici Šalounovu k budově bývalé obecné a dnes základní škole.  Vycházka bude trvat hodinu a půl až dvě hodiny. Provádět bude kronikářka obvodu Pavlína Nováčková.