Komunikuje město záměr zrušit Bauhaus dostatečně? Podle nás ne.

Předchozí vedení města v roce 2022 rozhodlo, že nynější aktivity v Bauhausu zůstanou zachovány do doby, než město bude mít konkrétní plán pro území. To znamená, že galerie Plato se v roce 2022 přestěhovala do jatek, ale aktivity v Bauhausu zůstaly zachovány z důvodu, že se Bauhaus etabloval jako unikátní prostor pro umění a komunity s atraktivní náplní. Proto se město rozhodlo Bauhaus dále financovat do doby, než bude mít pro území konkrétní plán. Na tomto kroku byla v roce 2022 shoda napříč stranami, z nichž většina tvoří i novou městskou koalici. Důležitým faktorem při rozhodování nebyla jen unikátní náplň, jež je obdivována v odborných kruzích v Čechách i zahraničí jako následováníhodný příklad smysluplného oživení brownfieldu a prázdného hobbymarketu. Město si rovněž uvědomovalo, že prázdný Bauhaus nebo proluka neprospěje ani lokalitě (kde kromě jiného vzniká nový bytová výstavba), ale ani vedlejším zrekonstruovaným jatkám (jež sbírají jednu architektonickou cenu za druhou), kterým by mohl prázdný chátrající objekt nebo proluka uškodit.

To, že nové vedení města nyní změnilo názor a že rozhodlo ukončit činnost v Bauhausu k 30. 6. 2024, se veřejnost dozvěděla až na zastupitelstvu města Ostravy v říjnu 2023, a to skrze dotaz opozičních zastupitelů. Ti kromě jiného uvedli, že informaci o ukončení činnosti v Bauhausu k 30. 6. 2024 neměli od vedení města ani opoziční členové zastupitelstva, ani členové kulturní komise města Ostravy. K dnešnímu dni veřejnost nemá informaci, jak konkrétně bude vedení města postupovat od 1. 7. 2024, kdy bude Bauhaus uzavřen. Časový plán je zásadní, protože prázdný prostor bude v lokalitě u oceňovaných městských jatek vytvářet nežádoucí periferii. 

Proč město konkrétní časový plán upřesňující, co se bude s Bauhausem od 1. 7. 2024 dít, nezveřejní? Jak se bude v lokalitě konkrétně postupovat do konce roku 2024 a jaký bude konkrétní postup do doby, než budeme znát výsledky urbanistické soutěže?

Proč o záměru ukončit aktivity v Bauhausu k 30. 6. 2024 neinformovalo vedení města veřejnost, kulturní komisi a zastupitele ve chvíli, kdy se tak rozhodlo?  

Proč vedení města ještě dříve, než o ukončení činnosti rozhodlo, neoslovilo svůj odborný orgán, komisi kultury, aby mu dala relevantní informace ohledně návštěvnosti, významu aktivit v Bauhausu a jeho potřebnosti? 

Na tyto otázky dosud nemáme odpověď.

Chceš vědět víc? Podívej se sem:
http://www.krasnaostrava.cz/category/ostravska-temata/bauhaus-koncit-nemusi/

zápis z jednání Zastupitelstva města Ostravy, 18. 10. 2023 , diskuse o Bauhausu od strany 3,
https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni/volebni-obdobi-2022-2026/copy2_of_Zpis11.ZMA18.10.2023.pdf

zápis z jednání Zastupitelstva města Ostravy, 31. 1. 2024 , diskuse o Bauhausu od strany 22
https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni/volebni-obdobi-2022-2026/Zpis13.ZMA31.01.2024.pdf