Koupaliště v Hrušově bylo slavnostně otevřeno 14. června 1931

Dne 14. 6. 1931 bylo v areálu TJ Sokol v Hrušově slavnostně otevřeno koupaliště. Jeho vznik je spojen se jménem tehdejšího starosty hrušovské jednoty Františkem Krimlem, báňským úředníkem jámy Hubert v Hrušově. Vybudování této venkovní plovárny bylo všeobecně uvítáno, protože obě Hrušovem protékající řeky, Odra i Ostravice, byly již ve třicátých letech 20. století zcela znečištěny průmyslovými odpadními vodami. Venkovní bazén o rozměrech 50 krát 20 m byl napouštěn důlní vodou čerpanou z jámy Hubert, dětským bazénem bylo pamatováno i na nejmenší. Součástí areálu bylo i restaurační zařízení, hudební pavilon, tenisové dvorce, hřiště odbíjené a házené, kuželna, sociální zázemí. Po rekonstrukci počátkem šedesátých let bylo koupaliště znovuotevřeno v červenci 1964, a to především zásluhou penzionovaných zaměstnanců dolu Stachanov a členů TJ Baník.

Zdroj: Archiv města Ostravy

24. týden 2016_Plovárna v Hrušově