Kritický dokument o kauze vzniku městské galerie v Ostravě

Server Artyčok.tv zveřejnil nový díl kritického seriálu, který vychází z vleklé kauzy okolo vzniku ostravské městské galerie. Najdete jej ke stažení zde: http://artycok.tv/lang/cs-cz/26822/omg
Autoři k dokumentu uvádějí : “ Zdánlivě lokální spor o “správnou” podobu jedné instituce ovšem představuje daleko zajímavější rámec dění, který je veskrze symptomatický pro mnoho nejasných a podivných pohybů na české umělecké scéně a celém poli kulturní politiky vůbec. Ostrava se, zejména v poslední dekádě pokouší proměnit v hi-tech vědecké a technologické centrum se silnou vzdělávací a kulturní politikou, ovšem možná už samotný neúspěch při kandidatuře na Evropské Hlavní Město Kultury 2015 vypovídá o nutnosti uchopení (chápání) a realizace tohoto přerodu jinak.
Studie případu OMG je zmenšeným modelem celorepublikové problematiky (nejen) kulturní politiky současnosti a ukazuje, kam až je třeba upírat pozornost, aby bylo vůbec možné se na tomto poli smysluplně pohybovat a konat. Zároveň zkoumá pestrou a různorodou pavučinu zájmových skupin, které se v této oblasti chtějí realizovat či se alespoň podílet na jednotlivých rozhodnutích.
OMG je ovšem i určitou (ač ještě ne zcela potvrzenou) nadějí, že přísným a vytrvalým kritickým dohledem nad formováním veřejné instituce (institucí veřejného zájmu) lze i zvnějšku rozhodovacího aparátu dosáhnout přesvědčivých výsledků a měnit leckterá chybná či skandální rozhodnutí i po jejich přijetí.“

Dokument najdete k zhlédnutí zde: http://artycok.tv/lang/cs-cz/26822/omg