Kulturní jatka?! aneb Okrášlení Městských jatek a křest bulletinu Krásná Ostrava

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu a Antikvariát a klub Fiducia vás zvou na akci Kulturní jatka?! aneb Okrášlení Městských jatek a křest bulletinu Krásná Ostrava, které se bude konat v úterý 22.9.2015 v 18:00. Sraz bude u městských jatek, jejichž stav je žalostný a jejich osud je stále nejistý. Vyzýváme proto ostravskou kulturní i laickou veřejnost, aby přišla tuto krásnou stavbu podpořit na happening Kulturní jatka?! Čeká vás Tour de Jatka, zeď nářků i vize budoucího využití.
Zároveň okrášlíme tuto chátrající kulturní památku, která je jednou z nejvýznamnějších dominant Ostravy a nainstalujeme u ní naučnou cedulku. Pokřtíme také nové číslo bulletinu Krásná Ostrava. Dobrou náladu s sebou.

Bulletin Krásná Ostrava 03/2015
Podzimní číslo Krásné Ostravy se nevěnuje pouze tématům spojeným s Ostravou – najdete zde také články spojené s aktivitami spolku Za krásnou Olomouc. S tímto spolkem jsme spřízněni nejen díky podobnému názvu, ale také díky historikovi umění Rostislavu Šváchovi, který je členem jak našeho, tak olomouckého spolku. Sny a přání zlepšit svá města měly i generace před námi. Ne vždy se jim dařilo si své sny splnit – což pro nás může být jak útěchou, tak posilou ve chvíli, kdy se nám samotným prosazování kroků, které by vedly k rozvoji našeho města, nedaří. Historik Pavel Březinský se ve svém článku věnuje dlouholetému a bohužel marnému úsilí předchozích generací Ostravanů založit v Hulvákách vlastní kostel. Iniciátor záchrany sochy Směrník Jakub Ivánek naopak hovoří o snu, který se splnil – popisuje peripetie záchrany této cenné sochy Václava Uruby. Zářijové číslo přináší i mnoho dalších článků, například vzpomínku Ivo Mludka na významnou osobnost ostravské kultury Karla Biňovce. Byl jedním z těch, kteří se v době tvrdé totality postavili komunistům navzdory tomu, že Ostrava byla doslova rudou baštou a odpor v tomto městě byl o to tvrději postihován. Karlu Biňovcovi jsme v červnu položili pamětní destičku před dům v Porubě, kde dlouhá léta bydlel.
Nové číslo Krásné Ostravy bude k dostání na křtu a poté od 23.9. v Antikvariátu a klubu Fiducia a knihkupectví Academia.

jatka-22-9-2015