Bienále Industriální stopy na konci srpna v Ostravě

Paradoxně lepší rok než 2014 si platforma průmyslového dědictví Industriální stopy pro bilanci celého oboru vybrat nemohla: právě letos už navždy stačilo zmizet z povrchu několik cenných objektů, které vykazovaly nespornou hodnotu, po stránce svého „příběhu“, průmyslové architektury nebo často i vybavení. Likvidace industriálních staveb se týká celé České republiky. A její kulminace v roce, kdy aktivity směřující k záchraně nenávratných hodnot „slaví“ 25 let své existence, je křiklavá. I na tuto skutečnost, stejně jako pozitivní příklady nebo snahu chránit budovy s poutavou průmyslovou minulostí nebo výlučnou industriální architekturou zákonem, upozorní mezinárodní konference INDUSTRIÁLNÍ STOPY / ČTVRT STOLETÍ POTÉ. Proběhne v pátek 29. srpna v multifunkčním prostoru Gong v Dolní oblasti VÍTKOVICE.  Účast přislíbila řada předních odborníků i zástupců ministerstev – například resortů kultury, pro místní rozvoj nebo obchodu a průmyslu.

„Nechceme na konferenci opakovat již stokrát vyřčené. Zaměříme se na pojmenování skutečných příčin nynějšího tristního stavu a možných cest řešení. Nevyhneme se ani počátkům zániku mnohých cenných staveb v 90. letech při různých transformacích a privatizacích. Situaci v České republice nevnímáme autonomně – proto nabídneme srovnání vývoje a aktuálního stavu na Slovensku, v Polsku, Německu nebo v Maďarsku,“ říká Benjamin Fragner z Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT, který stál za prvními aktivitami kolem ochrany industriální architektury už 80. letech.

Na srpnovou konferenci, na kterou naváže druhý den exkurze po Ostravě a okolí, zamíří řada odborníků z České republiky i ze zahraničí. Hovořit se bude například o novém památkovém zákonu a jím vyjádřené ochraně průmyslového dědictví, možnostech zásahů do stavební struktury industriálních objektů ve světle zahraničních příkladů, Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT nabídne přehled více či méně vydařených projektů konverzí, do debaty o ekonomicko-politických souvislostech destrukce průmyslového dědictví zasáhnou i čelné osobnosti právního či mediálního světa.

V roce 2009 vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT publikaci Co jsme si zbořili, která připomněla 131 industriálních staveb a areálů zlikvidovaných v uplynulých deseti letech. Tento přehled potvrdil alarmující rozsah demolic, v řadě případů architektonicky a historicky cenných staveb, dosud pouze tušený v neúplných konturách.

„Závěr publikace představil deset bezprostředně ohrožených unikátních areálů a staveb. Za dva měsíce od jejího vydání z nich byly zbořeny nejhodnotnější objekty továrny na cihelné a šamotové zboží Josefa Hrubého v Červených Pečkách a strojírny Franz Eisenschimmel a spol. v Roudnici nad Labem,“ dodává Jan Zikmund z Výzkumného centra průmyslového dědictví při FA ČVUT.

Pořadateli konference jsou Industriální stopy o.s., Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT, Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI, Národní památkový ústav, generální ředitelství, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a OK ČKAIT Ostrava. Generálním partnerem je společnost Dolní oblast Vítkovice.

Bližší informace naleznete na stránkách INDUSTRIÁLNÍ STOPY zde:  http://www.industrialnistopy.cz/1-123-aktuality-industrialni-stopy-budou-na-konferenci-v-ostrave-bilancovat-ctvrt-stoleti-prumysloveho-dedictvi-v-cr.aspx.

thm_Přádelna bavlny Adolf Landsberger, Frýdek-Místek (foto Lukáš Beran, 2010)