Listina o prodeji Čertovy Lhoty (dnešní Mariánské Hory) z roku 1444

Ke dni 22. 7. 1444 se datuje listina, kterou husitský válečník Jan Čapek ze Sán prodává ves Čertovu Lhotu (dnešní Mariánské Hory) panošovi Janovi Studénkovi z Studénky a jeho ženě Heleně. Ves byla prodána za 40 kop grošů a Čapek si v listině nechal potvrdit vyslání jízdního nebo pěšího střelce na Hukvaldy v případě nutnosti. Listina je datována na Polské Ostravě (nyní Slezská Ostrava), která byla také v držení Jana Čapka ze Sán. Sepsal ji kněz Augustin Čapkem dosazený farář v Polské Ostravě. Čapek si vynutil souhlas celé městské rady, konšelů a starších, kteří k listině také přitiskli své pečeti. Mezi svědky je uváděn mj. „burgermister“ Niclin, starší města Matrna kolář, Mathis Rus, Johannes Bauerssmith a Runek soukeník. Před ostravskými konšely jsou také jako svědci zmíněni místní šlechtici Fekel z Přívozu, Zbyněk ze Šumberka, Hanušek z Přívozu, Jan Bisdy na Lochlu, Jan z Janovic a Mošnova. list

 

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/kampane/historicke-kalendarium-1/archiv-historickeho-kalendaria/historicke-kalendarium-45