Lucie Antošíková | Nabízím cestu jednoho hledání – archiv bulletinu 3/2022

„Nabízím cestu jednoho hledání.“ Těmito slovy uzavřela Iva Málková úvod ke své monografii Hledání Viléma Závady – a tato čtyři slova přesně vystihují podstatu a kvality její tvůrčí práce, její superschopnosti lidské i odborné. Jako pedagožka, expertka i žena nabízí Iva Málková svůj pohled na literaturu, na svět, nabízí svůj čas, svoje zkušenosti, svůj osobní vzor. Nabízí a inspiruje: nevnucuje, neútočí, neponižuje, nezesměšňuje, neválcuje. Je druhým lidem laskavou průvodkyní a oporou na jejich vlastní cestě hledání. A je jedno, jestli je to hledání odborné, nebo osobní. Vždycky říkám, že jsem měla velké štěstí, že jsem studovala v Ostravě a mohla jsem potkat tolik výjimečných lidí. Jak veliké to štěstí bylo, chápu teprve postupem času. Měla jsem tu čest, že mi Iva Málková vedla diplomovou i disertační práci – a mám nesmírnou radost, že v mém životě zůstala, že se od ní pořád mohu učit. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS39-online.pdf