Lze současné aktivity z Bauhausu přesunout jinam?

Na říjnovém zastupitelstvu města Ostravy zástupci vedení města uvedli, že aktivity Bauhausu lze podle nich během letošního roku přesunout do Ostravice-Textilie nebo na jiné místo. 

Současné aktivity v Bauhausu jsou ale unikátní tím, že lidé z městské galerie PLATO (kteří dnes sídlí ve vedlejších jatkách) v něm vytvářejí prostor pro nezřizovanou scénu i jednotlivé zájemce, pomáhají mladým lidem a nově vznikajícím spolkům či iniciativám s přípravou aktivit, předávají jim know-how, zapůjčují techniku. 

Tuto aktivitu, jež je těsně navázána na zkušený personál galerie, nelze přesunout jinam bez ztráty napojení na PLATO, které nyní sídlí ve vedlejší budově jatek. Pokud aktivity z Bauhausu přesuneme z dostupné vzdálenosti PLATO někam jinam, nebude tým galerie schopen tyto aktivity provozovat bez významného navýšení personálních kapacit. 

Bauhaus aktuálně funguje jako jedinečné nízkoprahové komunitní místo s velmi nízkými náklady na personál právě díky propojení s týmem PLATO. Najít do budoucna prostor a tým, který by toto uměl vybudovat a nahradit, nebude záležitost měsíců. Tyto aktivity nelze přesunout jinam, pokud nebudou navázány tak jako dosud na tým a know-how PLATO.

Jeden z členů současné městské koalice na říjnovém zastupitelstvu tvrdil mimo jiné, že: 

„To, že potom asi s přispěním covidu nebo zvýšeného vlivu poměrně úzké skupiny lidí, která čítá nižší desítky osob, došlo k tomu, že PLATO se nepřestěhovalo pouze do budovy jatek, je jakýsi nešvar.“  O pokračování aktivit v Bauhausu ve chvíli, kdy se PLATO přestěhovalo do jatek, ale rozhodla předchozí rada města Ostravy podle tehdejšího primátora města v roce 2022 s tím, že Bauhaus měl zůstat v činnosti do doby, než proběhne samotná demolice.: „Vedení města si bylo vědomo toho, že udržení Bauhausu v činnosti bude stát nějaké jednotky milionů ročně. Přínos aktivit, které se tam dějí, byl pro město natolik významný, že si ty vícenáklady obhájilo.“

Proč jsou současné aktivity v Bauhausu podle odborníků unikátní?

Bauhaus je nyní skutečně unikátním prostorem, komplementární k jatkám. Výběrová galerie vytváří celek s nízkoprahovu laboratoří pro mladé, začínající, tříbící se, spontánní. Ostrava (a celá ČR) potřebuje taková místa.

— Pavel Sterec, výtvarný umělec a sociální pracovník, spoluzakladatel Snížit kultuře práh z. ú.

Jedinečná schopnost proměnit brownfield v živoucí, magnetický komunitní prostor prostřednictvím uměleckého a kreativního omlazení nemá obdoby. Bauhaus se stal symbolem toho, jak může umění oživit prostory a vytvořit prostředí, které je nejen vizuálně přitažlivé, ale také mimořádně příjemné pro komunitní setkávání. Je důkazem síly tvořivosti při přetváření naší městské krajiny, díky čemuž se stal klíčovým místem pro kulturní a sociální strukturu našeho regionu. Jeho význam přesahuje místní rámec a slouží jako příkladný model evropského kulturního dědictví. 

— Katarína Qi (Klusová), kurátorka Galerie města Třince

Prostory Plato Bauhaus už svým charakterem evokují inkluzivnost, symetrii a vzájemnost. Oslovily nás svojí jedinečnou atmosférou, ale i deklarovanou misí „vytvářet prostor pro ty, kdo chtějí v širších souvislostech porozumět světu”. Kromě přednášek a workshopů jsme právě díky tomuto otevřenému prostoru mohly zorganizovat také inovativní diskusní blok ve formátu Open Space Technology (nehierarchická, participativní diskusní metoda, při které účastníci přecházejí volně mezi diskutujícími skupinami v prostoru), který by v klasických konferenčních prostorech byl jen stěží realizovatelný.“ Organizátorky mezinárodní konference o společenské odpovědnosti v psychoterapii “Gestalt fórum: Dělat vlny”, celý text zde.

Zdroj: Zápis ze zastupitelstva města Ostravy, 18. 10. 2023.