Má Dolní oblast ještě šanci stát se památkou UNESCO?

Ve včerejším vydání Mladé fronty Dnes vyšel článek, který se věnuje případnému zapsání Dolní oblasti Vítkovic na  seznam UNESCO. Současní majitelé Dolní oblasti, firma Vítkovice a.s., se tomu zatím brání s odůvodněním, že by to znamelalo značné finanční náklady a také přísnější kriteria při rekonstrukci památky.  Přitom Moravskoslezský kraj a zejména Ostrava by památku UNESCO potřebovala jako sůl. Jak vyplynulo z diskusí, které se na téma vstupu Dolní oblasti do UNESCO vedly před několika lety v klubu Fiducia, zapsání památky do UNESCO by kraji přineslo okamžité zvýšení prestiže a turistického zájmu, samozřejmě se také rozšiřují možnosti získávání finančních prostředků z evropských fondů. Zapsání DOV a dalších industriálních památek na seznam UNESCO prosazovali již v devadesátých letech dvacátého století památkář Miloš Matěj a dlouholetý ředitel Hornického muzea, průkopník v diskusích o záchraně industriálního dědictví, bohužel již zesnulý Stanislav Vopasek. Jak z článku dále vyplývá, je otázkou, zda by v současné podobě, kdy v areálu došlo k velkým zásahům do jeho podoby,  měla vůbec Dolní oblast šanci prohlášení památkou UNESCO ještě získat. Jak prohlásila jedna ze zástupců památkové péče: „My si samozřejmě uvědomujeme, že nemůže zůstat bez využití, a ceníme si toho, že Vítkovice se chopily revitalizace oblasti. Nicméně míra zásahu do původní podoby a celistvosti památky je podle mého názoru již velmi značná, a tak je na zvážení, zda změny zásadním způsobem nenarušily původní hodnoty areálu,“ říká Michaela Ryšková z ostravského pracoviště Národního památkového ústavu.

CELÝ ČLÁNEK NAJDETE ZDE: http://ostrava.idnes.cz/dolni-oblasti-vitkovic-chybi-uz-jen-unesco-majitele-jsou-ale-opatrni-1i6-/ostrava-zpravy.aspx?c=A140804_2087900_ostrava-zpravy_dar

Petra Bartíková:  Dolní oblasti Vítkovic chybí jen zápis do UNESCO. Majitelé jsou ale opatrní.

Zdroj: IDNES.cz, 4. srpna 2014 11:50
Nejdříve byla kulturní památkou, potom národní kulturní památkou. Nakonec se stala pilířem evropského kulturního dědictví. Dolní oblast Vítkovice by mohla být i na seznamu UNESCO, ale vlastník památky s myšlenkou zatím úplně nesouzní.
Letos tam byl vůbec poprvé. To místo mu připadalo mimořádné, magické a jen stěží napodobitelné. Když se jedenatřicetiletý Ostravan Martin Pecha rozhodl, že navštíví festival Colours of Ostrava, nevěděl, co přesně si má představit pod pojmem Dolní oblast Vítkovice, kde se akce koná. Nikdy tam nebyl, i když je z Ostravy.

„Myslel jsem si, že půjdu někam do továrny s podivně pokroucenými železnými trubkami. Ono to tak z dálky opravdu vypadá,“ směje se Martin Pecha. „Jenže když jsem vešel dovnitř, bylo to, jako bych se ocitl v moderní historii. Téměř všechno je rekonstruované, minulost a přítomnost se v Dolní oblasti spojily v jedno. Areál žije současným uměním a ve vzduchu je cítit nostalgie. Připadá mi to magické.“

O Dolní oblast je čím dál tím větší zájem. Stala se pátým nejnavštěvovanějším turistickým cílem v zemi.  Vzácný industriální areál přeskočil Národní galerii v Praze i Zoo ve Dvoře Králové. Navštěvují jej statisíce lidí ročně, a tak se znovu po letech nabízí otázka: patří na seznam světového dědictví UNESCO?

Průmyslový areál tvořený vysokou pecí, plynojemem i šestou energetickou ústřednou připomíná podivuhodné světy z knížek francouzského romanopisce Julese Verna. Patrně i proto se stal nejnavštěvovanější technickou památkou v zemi.

„Z hlediska technického a průmyslového dědictví je Dolní oblast jedinečná,“ říká Věra Kučová z generálního ředitelství Národního památkového ústavu.  „Důlních těžebních oblastí kamenouhelných je v zemi řada, ale areál, ve kterém se na jednom místě dochoval celý technologický tok, tedy objekty, kde se těžilo uhlí, vyráběl koks a tavilo železo, nikde jinde není.“

Mnozí Ostravané jsou na industriální areál hrdí. Jeho panorama považují za jeden z mnoha symbolů Ostravy, což potvrdil i sociologický průzkum, který si před lety nechalo zpracovat Ministerstvo kultury. Před sedmi lety rezavá památka zazářila – získala titul Evropské kulturní dědictví. A také je v indikativním seznamu České republiky, což znamená jediné: jde o památku, které stát deklaruje výjimečnou podporu a do budoucna by ji chtěl navrhovat na seznam UNESCO. Zápis na něj je prestižní. Turistům z celého světa zaručuje, že památka je výjimečná a rozhodně stojí za to ji navštívit.
UNESCO: Velký závazek, vysoké náklady

Eva Kijonková, mluvčí akciové společnosti Vítkovice, která Dolní oblast vlastní, říká, že je to příliš velký závazek a na zápis je moc brzy. „Zápis do UNESCO není nanečisto. Je pro ukotvené lokality a napořád. Když se to nepovede zapsat, opravný termín není. Tlak na to, abychom hned jásali, že bychom v seznamu mohli být, je nepříjemný,“ tvrdí Kijonková.

Generální ředitel Vítkovic Jan Světlík už dříve uvedl, že Evropské kulturní dědictví je méně svazující než tolikrát zmiňovaný a stále diskutovaný návrh na zápis do seznamu UNESCO.

„Jednak je UNESCO především marketingová známka a klade na majitele památky obrovské nároky a jednak se Evropské dědictví více zaměřuje na okolnosti a osobnosti spjaté s historickými místy, na vize a genius loci,“ sdělil Světlík.

Jeho slova potvrzuje Jiří Michálek ze sdružení Dolní oblast Vítkovice, které památku spravuje.
„Je to pěkné, dostat se na seznam, ale potom to stojí šílené peníze. Areál navíc není ve finální podobě.“Ředitel sdružení Petr Koudela se zapsání na seznam nebrání. „To, čemu se bráníme, je být na seznamu právě teď, protože jedině teď máme příležitost s areálem něco provést, aby nezchátral.“

„Výraznější změny samozřejmě nejsou žádoucí,“ potvrzuje architektka Kučová. „Vlastník památky by musel akceptovat, že by areál co nejvíce obnovoval nebo opravoval pečlivou, přednostně konzervační cestou. Není ale pravda, že by kvůli statusu světového dědictví všechno zamrzlo a s areálem už by se nic nedělo. Plány vlastníka jsou pochopitelné, areál se musel a musí stabilizovat, opravit a zejména naplnit novou funkcí. Pak je ale také otázkou, jestli by Dolní oblast měla zůstat na seznamu těch, kteří by jednou mohli být nominováni na seznam světového dědictví UNESCO.“

Památkáři upozorňují, že v době, kdy areál navrhovali jako jednu z možných českých památek na seznam UNESCO, vypadal podstatně jinak.  „My si samozřejmě uvědomujeme, že nemůže zůstat bez využití, a ceníme si toho, že Vítkovice se chopily revitalizace oblasti. Nicméně míra zásahu do původní podoby a celistvosti památky je podle mého názoru již velmi značná, a tak je na zvážení, zda změny zásadním způsobem nenarušily původní hodnoty areálu,“ říká Michaela Ryšková z ostravského pracoviště Národního památkového ústavu. Mimo to, Dolní oblast má nyní velkou konkurenci v zahraničí. V posledních letech se podobné areály v západní Evropě na seznam světového dědictví UNESCO již zapsaly. Šlo zejména o velmi rozsáhlé a tematicky bohaté kamenouhelné těžební areály v Belgii nebo v severní Francii.

„Těžko vám teď můžu garantovat, že Dolní oblast Vítkovice na seznam světového dědictví UNESCO jednou nominujeme. Na druhou stranu, i kdyby Dolní oblast nebyla světovou památkou, mimořádná nejen v národním měřítku rozhodně je a z České republiky nám ji nikdo nikdy neodveze,“ uzavírá Kučová.

Patří bývalá huť na seznam UNESCO?

Ivo Vondrák, rektor Vysoké školy báňské

Oblast je velice unikátní, měla by mít šanci Dolní oblast Vítkovice je velice unikátní, a proto by měla mít určitou šanci se do seznamu UNESCO dostat. I když není její věk tak vysoký jako u ostatních památek, jedná se o velice specifické místo, které si pozornost zaslouží. Ostravě navíc pomůže každý takový počin, který ji zviditelní na mapě.

Eva Kijonková, mluvčí skupiny Vítkovice Machinery Group

Lokalita se ještě bude vyvíjet, na zápis je brzy Dolní Vítkovice čeká ještě řada kroků, než bude možné říci, že je vývoj lokality ukončený. O zápis do UNESCO se proto zatím hlásit nechceme, takový krok nelze udělat nanečisto. Památky v Dolních Vítkovicích nesou titul Evropské kulturní dědictví, který je dostatečně prestižní na to, aby zvyšoval jejich návštěvnost.

Petr Kajnar, primátor města Ostravy

Zda patří do seznamu, musí posoudit odborníci Již dnes patří Dolní oblast Vítkovice do pětice turisticky nejnavštěvovanějších cílů v České republice. Pro Ostravu je samozřejmě důležitá každá pozitivní skutečnost a tou by zahrnutí do památek UNESCO bezesporu bylo. Jestli je památka vhodná k zařazení do tohoto seznamu, musí ale posoudit odborníci.

Monika Žídková modelka a moderátorka

Mohlo by to pomoci hlavně turistickému ruchu Ostravu většinou lidé považují za ne příliš atraktivní oblast, zápis na seznam UNESCO by jí mohl pomoci, hlavně co se týče turistického ruchu. Z pohledu laika si ale nejsem jistá, jestli by se industriální areál dokázal prosadit vedle historických skvostů na seznamu. Úředníky by asi nepotěšily ani festivaly, které se zde pořádají.

Autor: Petra Bartíková