MALÍŘI VIKTOR PIVOVAROV A GED QUINN SE PŘEDSTAVÍ I V OSTRAVĚ

Mezinárodní výstavní projekt  „Cake and Lemon Eaters. Viktor Pivovarov & Ged Quinn”  bude uveden v krajské galerii v Ostravě. Reprízu výstavy soudobých renomovaných tvůrců Viktora Pivovarova a Geda Quinna zahájí 22. května v 17:00 v Galerii výtvarného umění v Ostravě Petr Nedoma, kurátor a autor koncepce projektu.  Expozice představí ucelený soubor významné části díla Viktora Pivovarova (1937) a Geda Quinna (1963), autorů, kteří se ve své tvorbě vyjadřují k dějinám evropské malby.

Výstava byla již dříve uvedena v Galerii Rudolfinum v Praze, která projekt připravila, nyní bude zahájena repríza výstavy v ostravské krajské galerii. Vernisáž uvedou společně autor koncepce a kurátor výstavy Petr Nedoma, ředitel Galerie Rudolfinum v Praze, a Jiří Jůza, ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě.
Vystavená díla obou autorů spojuje sofistikované nakládání s kanonickými motivy a kompozičními principy z dějin malby, které nově revitalizují bez patosu, s odstupem, humorem i ironií. Divák spatří známé, ikonické náměty obohacené o nové vrstvy, které posunují význam a provokují k novému čtení a ikonologické interpretaci. Za užití technicky náročné historické malby – jazykem umění uplynulých šesti staletí vytvářejí ale autoři sdělení vysoce aktuální. „Pro mne umění nejsou zkamenělé muzeální exponáty, ale živé moře idejí,“ přibližuje svůj vztah k tak zvanému klasickému umění Viktor Pivovarov. Britský malíř Ged Quinn pak ke svým vystaveným dílům poznamenává: „ Zátiší skýtá prostor k vyjádření silně znepokojivých a provokativních myšlenek na pohled nápadně krásným a jemným způsobem.“
V horizontu Moravskoslezského kraje je výstava „Jedlíci dortíků a citronů“ počinem zcela mimořádným, který obohatí kulturní klima Ostravy o nové impulsy. Lze jej vnímat i jako začátek realizace strategických plánů krajské galerie na pravidelné pořádání výstav s mezinárodním zastoupením, které byly dosud naplňovány v rovině přehlídek architektury. „ Navázání úzké spolupráce s Galerií Rudolfinum, která se těší velmi dobrému renomé doma i v zahraničí, si velmi cením,“ oceňuje Jiří Jůza, ředitel GVUO, kooperaci obou institucí. Uspořádání výstavy takového formátu je náročné jak organizačně, tak logisticky. Svá díla na výstavu poskytly téměř dvě desítky zapůjčitelů z celého světa a obrazy pochází jak ze soukromých, tak z galerijních sbírek.
K výstavě byl vydán katalog s esejí kurátora výstavy Petra Nedomy, životopisy obou autorů a reprodukcemi děl, která výstavu tvoří.

Ostravské publikum bude mít 12. června příležitost prohlédnout si výstavu přímo s fundovaným výkladem Petra Nedomy; tato komentovaná prohlídka začne v 16,30.
Výstava „Cake and Lemon Eaters. Viktor Pivovarov & Ged Quinn” bude v Domě umění GVUO k vidění do 20. července 2014, a to denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Plné vstupné činí 20 a zlevněné 10 Kč.

Viktor Pivovarov (1937) se narodil Moskvě, ale od roku 1982 žije a tvoří v Praze. Je pokládán za významného představitele tzv. Moskevské konceptuální školy. Jeho tvorbu představilo již několik desítek autorských i skupinových výstav – v ČR i v zahraničí a jeho díla se nalézají ve sbírkách významných světových galerií.

Ged Quinn (1963) se narodil v Liverpoolu ve Spojeném království a dnes žije v Cornwallu. Malbu studoval mj. na Rijksakademie v Amsterdamu či na Ruskin School v Oxfordu. Vystavoval na několika desítkách autorských i skupinových výstav napříč Evropou a jeho tvorba je zastoupena ve sbírkách významných světových galerií.

cake