Marcel Fišer | Sochařská cesta Jaroslava Koléška – archiv bulletinu 4/2022

Tvorba sochaře Jaroslava Koléška je již třicet let spjatá s Ostravou, kde v letech 1992 až 1997 vystudoval na Katedře výtvarné tvorby Pedagogické fakulty. Dnes na této škole, respektive na Fakultě umění, která se z ní v roce 2001 vydělila, sám učí. A právě Ostravská univerzita mu v roce 2022 vydala reprezentativní monografii s lapidárním názvem Works 1996–2021, bilancující dosavadních dvacet pět let jeho práce. Studium výtvarného umění Koléšek započal na brněnské SUŠce, kde absolvoval obor průmyslový design. Nejspíš až sem sahají kořeny jeho pozdějšího jazyka, v němž převažují hladké a kompaktní tvary, často přímo citace průmyslových či vojenských objektů, strojů nebo průmyslových značek. On sám sice s nadsázkou podotýká, že tím nejdůležitějším, co si ze střední školy odnesl, byla schopnost dokonale namíchat sádru, ale i toto tvrzení prozrazuje něco o povaze jeho práce: sádra souvisí s modelérským přístupem k soše, kterému vždy dával přednost před skulptivním, kdy sochař vytesává tvar z kamenného či dřevěného bloku. A přímo odlévání konkrétních předmětů se zejména v počátcích jeho sochařské dráhy stalo důležitým principem jeho tvorby.… více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS40-online.pdf