Markéta Radová: Ostrava projednala územní plán téměř v utajení, zlobí se obyvatelé. IDnes.cz, 11. 8. 2013

Je to dokument, od něhož se odvíjí budoucí podoba Ostravy, a dalo by se čekat, že zástupci magistrátu budou chtít, aby o něm vědělo co nejvíc lidí. Zatímco třeba v Olomouci probíhala široká debata, v Ostravě informaci o veřejném projednávání dle regulí vyvěsili jen na úřední desku. Výsledek? Skoro nikdo o něm nevěděl.
Když letos na jaře v Olomouci projednávali návrh nového územního plánu města, bylo kolem toho pořádné haló.Zasedací sál magistrátu lidé zaplnili do posledního místa. „Sešlo se něco přes šest stovek námitek a připomínek, které úředníci spolu s autory územního plánu do návrhu zapracovávají a zohledňují,“ říká Michal Folta z olomoucké radnice.Co je územní plán

Dokument stanovující prostorové a funkční uspořádání území. První územní plán Ostravy pocházel z 1. poloviny 80. let, druhý začal platit v roce 1994. Nyní vzniká třetí plán.

Když se letos 1. srpna projednával návrh nového městského územního plánu v Ostravě, skoro nikdo to nevěděl. Představitelé magistrátu sice 1. července na úřední desku vyvěsili vyhlášku o konání veřejného projednávání, ale žádnou zmínku o něm nepublikovali na webu města ani v novinách Ostravská radnice.

O veřejném projednávání a možnosti do návrhu plánu nahlédnout a podat připomínku se tak dozvěděl málokdo. Teď se už připomínky nepřijímají.
Připomínky podávané na poslední chvíli

Třeba architektka Eva Špačková se veřejného projednávání, které se konalo na Černé louce, nezúčastnila proto, že se o něm dozvěděla krátce před jeho konáním. A to vlastně náhodou. „Řekl mi o tom kolega, který je v kontaktu se zastupitelstvem jednoho obvodu,“ říká Eva Špačková a dodává: „Kdybych o tom projednávání věděla v předstihu třeba z radničního zpravodaje, samozřejmě bych přišla. Už proto, že se jedná o dokument, který bude platit řadu dalších let.“

Rozhořčená z toho, že město nedalo o veřejném projednávání vědět jinak než na úřední desce, byla i Milena Vitoulová, regionální zástupkyně České komory architektů. „Věděli jsme, že nový územní plán vzniká, a čekali jsme, že nás přizvou k diskusi. Ale bohužel se tak nestalo,“ uvedla s tím, že někteří její kolegové na poslední chvíli k návrhu podali připomínky. To bylo ale vše, co mohli udělat.

Jak řekl hlavní architekt města Cyril Vltavský, jeho odbor při projednávání územního plánu postupoval podle stavebního zákona a správního řádu. „Informace o veřejném projednávání jsou zveřejňovány na úředních tabulích města a všech městských obvodů, a to včetně jejich elektronické podoby na webu,“ sdělil Cyril Vltavský.
Odhad: S územním plánem se seznámily stovky lidí

Jak Cyril Vltavský řekl, ve skutečnosti se nejedná o nový územní plán, byť je ze zákona nutné jej takto nazývat. „Nový stavební zákon požaduje, aby se současné územní plány ‚pouze upravily‘ podle nové legislativy. Lze si pod tím představit přejmenování názvů jednotlivých funkčních ploch tak, aby odpovídaly nové vyhlášce, která jejich názvy a obsah přesně vymezuje,“ sdělil Vltavský.
Dodal, že nynější územní plán se od předchozího, jenž platil od roku 1994, údajně neliší ani tak v grafické části s rozmístěním zastavitelných ploch, ale v části textové, která je pro obyvatele a stavebníky přívětivější.

A nový územní plán dle Vltavského stanovuje třeba i podmínky, které mají zabránit například vzniku vysokých skladovacích hal u rodinných domů či živelnému rozmisťování billboardů v parcích a jinde.

„S územním plánem se podle našeho odhadu seznámily stovky lidí, o čemž svědčí i to, že nyní evidujeme 114 námitek a připomínek těch, kteří s jeho řešením nesouhlasí či jej chtějí upravit,“ dodal architekt.
Obvody informaci dostaly, obyvatelé nikoliv

Návrh územního plánu mění využití desítek pozemků, které byly dosud užívány třeba jako orná půda a do budoucna na nich bude možné stavět vily či třeba budovy pro lehký průmysl. Jde tedy o důležitý dokument.

Mnohé proto naštvalo, že nebyli hlasitěji vyzváni k diskusi o jeho podobě. „Zapojení veřejnosti do projednávání takto zásadního dokumentu je důležité,“ domnívá se historik architektury Martin Strakoš. A souhlasí i opoziční městský zastupitel Petr Jančík. Míní přitom, že hlavní architekt údajně jemu a jeho kolegům z Hnutí Ostravak slíbil, že s nimi bude podobu nového územního plánu probírat. „Ale nic takového se nestalo,“ říká Jančík.

Jeho kolega z Hnutí Ostravak, obvodní radní a podnikatel Lukáš Semerák, tvrdí, že zatímco obvody útvar hlavního architekta o vzniku územního plánu informoval na jedničku, ostatní lidi, třeba i soukromníky, na pětku. Cíleně jim informaci nedodal, dodal.

Zdroj: http://ostrava.idnes.cz/tajny-uzemni-plan-v-ostrave-dpl-/ostrava-zpravy.aspx?c=A130810_1962903_ostrava-zpravy_jog