Marta Pilařová a Ondřej Turoň | Nová ostravská kašna na dole Hlubina – archiv bulletinu 3/2018

Skutečně nová? Spíš staronová, protože už v dobách, kdy se na Dole Hlubina těžilo uhlí, ozdobil kruhovou požární nádrž v  jeho vstupním prostoru impozantní vodotrysk. Právě to, že už za horníků se o čistě účelovou zásobárnu vody pro hasiče tak pěkně starali, inspirovalo před pěti lety kulturní aktivisty ze spolku Provoz Hlubina a z chátrající nádrže (toho času už bez vodotrysku) znovu udělali středobod prostoru, u  kterého se návštěvníci dolu rádi zastaví. A kam se dá třeba také zajít na rande, i když nejste právě dekadent nebo milovník postapokalyptických atmosfér. Prvním důležitým krokem byla změna názvosloví – lidé z Provozu Hlubina začali nevábnou nádrž důsledně označovat jako „kašnu“ a  neudržovaný vstupní prostor dolu za bývalou vrátnicí jako „náměstí“. Sice si tím často vysloužili udivené pohledy svědčící o pochybách, zda jsou duševně v pořádku, ale na druhé straně tím nastartovali změnu vnímání a otevřeli cestu k reálné změně. „Chceme kašnu s vodou jako místo k setkání a odpočinku ve středu náměstí,“ tak znělo i zadání pro studenty architektury a designu univerzit v Ostravě, Liberci a Katovicích. Ti v červenci 2014 vypracovali na týdenním workshopu zorganizovaném Provozem Hlubina v poněkud drastických podmínkách ještě nerekonstruované vrátnice dolu (dnes klub Heligonka) 11 návrhů nové kašny. Porota složená z lektorů workshopu Josefa Kiszky, Kurta Gebauera, Osamu Okamury, Marty Pilařové z Provozu Hlubina a Karla Malíka z  Dolních Vítkovic se v  jeho závěru jednohlasně shodla, že vítězným návrhem, který bude Provoz Hlubina realizovat, je projekt studentky katedry architektury FAST VŠB-TUO Lenky Bartůňkové s názvem Duch Hlubiny. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/09/KROS22.pdf