Martin Juřica | 28. říjen v Moravské Ostravě ve vzpomínkách herce Oldřicha Nového – archiv bulletinu 4/2018

„Ona ta černá, hornická Moravská Ostrava byla tehdy vzdálena jen těch 370 kilometrů jako dneska, ale před půlstoletím to byla zvláště pro Pražáky vzdálenost mnohem větší… Když se roduvěrný pražský občan chystal celou sobotu na nedělní výlet do Podolí, nebo dokonce do Bráníka, tak ta jízda parníčkem po Vltavě do Malé Chuchle byla už pro něho cestovním dobrodružstvím. Jízdu do Ostravy si představoval jako jízdu do neznáma.“ Tolik slova (v mnohém pravdivá i v současnosti) snad nejslavnějšího prvorepublikového filmového herce, představitele nezapomenutelných milovníků, Oldřicha Nového, působícího v  letech 1918–1919 v  Moravské Ostravě v  angažmá ve společnosti Antoše J. Frýdy. Nový zde prožil zhroucení rakousko-uherské monarchie a  vznik samostatného československého státu. K těmto událostem se vrátil ve vzpomínkách zveřejněných poprvé v roce 1968 v časopise Svět v obrazech. Ostrava se jako jiná města monarchie ocitla v posledních dnech první světové války v krajně složité situaci. Značně tíživý byl především nedostatek potravin. Občané projevovali nespokojenost stávkami a  také na demonstracích. Na jedné z nich, svolané z iniciativy Socialistické rady na tehdejší Senný trh (dnešní náměstí Republiky), byla 15. 10. 1918 provolána známým sociálně demokratickým poslancem a  pozdějším starostou Moravské Ostravy Janem Prokešem Československá socialistická republika. Stalo se tak tedy 42 let před jejím faktickým ustavením a Ostrava si tímto může připsat jedno z mnoha pozoruhodných prvenství… … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2019/02/KROS23_web.pdf