Martin Juřica | Encyklopedie města Ostravy!!! Další z internetových prezentací města – archiv bulletinu 1/2019

V říjnu 2018 spustil Archiv města Ostravy internetovou Encyklopedii města Ostravy, která je přístupná na adrese: https://encyklopedie. ostrava.cz/. Stalo se tak u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky. Dlužno dodat, že tento projekt byl jedním z  posledních velkých snů ředitelky archivu Blaženy Przybylové. K jeho naplnění však došlo bohužel až po jejím tragickém skonu v říjnu 2017. K internetovým stránkám o  ostravských památkách (www.ostravskepamatky.cz) a  sochách (ostravskesochy.cz) nebo facebookové skupině Nezapomenutá Ostrava tak přibyla webová prezentace, jejímž cílem je formou stručných a výstižných hesel komplexně pokrýt co možná nejširší spektrum dějin i  soudobého života města. Encyklopedie je součástí unikátní sítě městských encyklopedií, jejímž základním kamenem je mateřská Internetová encyklopedie dějin Brna (encyklopedie.brna.cz). Tuto síť spojuje jednotný systém, vyvíjený od roku 2001 brněnským autorským kolektivem, jež tvoří odborníci Masarykovy univerzity, Archivu města Brna, Moravského zemského archivu, Muzea města Brna a  dalších institucí. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2019/03/KROS24_online_full.pdf