Martin Juřica | Jak se slavilo 100. výročí založení Severní dráhy Ferdinandovy v Moravské Ostravě – archiv bulletinu 2/2017

Na rok 2017 připadá kromě jiných výročí také jubileum 170 let od zahájení provozu Severní dráhy císaře Ferdinanda v úseku Lipník nad Bečvou – Bohumín, na níž je umístěna dnešní stanice Ostrava-hlavní nádraží. V období rakousko-uherské monarchie a Československé republiky se příjezd prvního vlaku do Přívozu neslavil. Vraťme se proto do roku 1936, kdy probíhaly v Moravské Ostravě oslavy 100. výročí založení společnosti a zahájení stavby celé trati. Nejprve si však ve stručnosti připomeňme historii výstavby této významné dopravní spojnice a také podniku, který se po zestátnění tratí roku 1906 zcela zaměřil na podnikání v báňském průmyslu. První úvahy o železničním spojení Vídně se solným dolem v Bochni v Haliči se objevily již roku 1829 v návrzích profesora Polytechnického ústavu ve Vídni Franze Xavera Riepla. Je zajímavé, že v původních projektech se s přepravou uhlí vůbec nepočítalo. Oprávnění ke stavbě dráhy udělil císař Ferdinand V. však až v roce 1836 nejprve Salomonu Rothschildovi, který je obratem přenesl na akciovou společnost Severní dráha císaře Ferdinanda, v níž měl Rothschild majoritní podíl. Samotná výstavba byla zahájena ještě roku 1836 a první úsek mezi Floridsdorfem a Wagramem (dnešní Deutsch Wagram) byl uveden do provozu o dva roky později. Práce pokračovaly velmi rychle, a to na celém úseku trati z Vídně do Brna. První cestující mohli využít tohoto spojení již v roce 1839 a za dva roky přivítali „ocelového oře“ také v Přerově. Zároveň pokračovalo budování odbočných tras Břeclav – Uherské Hradiště a Přerov – Olomouc. Na hlavním směru se v srpnu 1842 stavba zastavila u Lipníka. Společnosti došly finanční prostředky. Obrat nastal po intervencích Salomona Rothschilda u vlády a díky injekcím z vlastního kapitálu. V květnu 1844 se úsek z Lipníka začal opět stavět. … více informací na kros-17_web.pdf (krasnaostrava.cz)