Martin Juřica | Marie Stona a Helena Železná-Scholzová – archiv bulletinu 2/2018

Přírodní památku Turkov tvoří dnes lužní les, nacházející se na místě soustavy rybníků, z nichž jeden se nazýval Bezděk. Od něj je odvozen název ulice Na Bezděku v Třebovicích. V minulosti byla tato lokalita součástí třebovického statku, jenž byl v průběhu dějin v majetku několika šlechtických rodů. Do historie se zapsaly především tři z nich: Bzencové z Markvartovic, na jejichž přímluvu povýšil v roce 1532 král Ferdinand I. Třebovice na městys a udělil mu několik privilegií, Gussnarové z Komorné, kteří nechali v letech 1684–1697 původní třebovickou tvrz z roku 1377 přestavět na raně barokní zámek, a Stonawští, poslední vlastníci zámku a velkostatku. Z tohoto rodu pocházely dvě osobnosti, které se proslavily v oblasti umění: Marie Stona a její dcera Helena Železná-Scholzová. Připomeňme si alespoň ve stručnosti pohnuté osudy obou dam. Na počátku 20. století zdědila po svém otci majetky v Třebovicích Marie Stonawská, provdaná za doktora práv Alberta Scholze. Po sedmi letech strávených s manželem v Chropyni, kde se jim v roce 1882 narodila dcera Helena, opustila manžela a vrátila se s dcerou k rodičům na zámek do Třebovic. Jejím druhým, utajovaným mužem, byl rakouský spisovatel a redaktor Karl Erasmus Kleinert. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/07/kros21.pdf