Martin Juřica | Pozoruhodná kniha o religiozitě průmyslového dělnictva – archiv bulletinu 4/2020

Nakladatelství Academia společně s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR vydaly publikaci Martina Jemelky a Jakuba Štofaníka Víra a nevíra ve stínu továrních komínů, s podtitulem Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918–1938). Mezi inspirační zdroje rozsáhlé studie patří mj. etnologické práce Olgy Skalníkové z období po roce 1948 a především přelomový výzkum socioložky Eriky Kadlecové z počátku 60. let 20. století, zaměřený na náboženské cítění proletariátu na Ostravsku. Pro komunistickou nomenklaturu muselo být překvapením, že i po letech ateistické výchovy a propagandy se 30 % dělníků deklarovalo jako věřící. Publikace je na 492 stranách rozdělena do třech hlavních částí. První se zabývá institucionálním rámcem zahrnujícím vztah politických stran k církvím a popis náboženských společností a průmyslových měst, v tomto případě Ostravy, Zlína, Kladna a Jablonce nad Nisou. V druhém, ústředním oddílu knihy autoři objasňují roli tradičních a nových náboženských směrů ve specifickém průmyslovém prostředí a analyzují podoby dělnické religiozity. Poslední část je zaměřena na sociální otázku a angažovanost náboženských společností v řešení problematiky chudinství. Samostatné kapitoly jsou věnovány přechodovým rituálům, jako jsou narození, křest, první přijímání, zpověď, biřmování, konfirmace, svatba a pohřeb. Historici se také zabývali školní výukou náboženství a typy religiozity ovlivněné genderovou, sociokulturní a mezigenerační odlišností. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2021/08/KROS31-online-verze.pdf