Martin Juřica | Zpráva kratičká o morním nakažení aneb Stručné dějiny epidemií v Ostravě – archiv bulletinu 2/2020

V současnosti se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Její dopady dolehly také na Českou republiku a pochopitelně se nevyhnuly Ostravě. Nákazy všeho druhu, a dodejme s daleko dramatičtějším průběhem, se lidstvu nevyhýbaly od nepaměti, jak mj. dokazuje název tohoto článku vypůjčený v poněkud obměněné podobě z drobnějšího spisku Jana Amose Komenského z roku 1632, který v nekrácené podobě zní: Zpráva kratičká o morním nakažení z příčin zvláštních v čas přímoří v Lešně Polském od církve české v vyhnanství v témž Lešně zůstavající učiněna a vytištěna. Následující text si nečiní nárok popsat historii všech nakažlivých nemocí, které obyvatele Moravské Ostravy a sousedních obcí postihly v minulosti. Zaměříme se pouze na ty, o nichž se nám dochovaly obsáhlejší informace. První historické doklady dopadů epidemií představují hromadné hroby, které měšťané hloubili mimo hřbitov v případech, kdy jeho kapacita nedostačovala. Takto byly zjištěny dvě hrobové jámy situované v blízkosti kostela sv. Václava. Starší patří do středověkého období (kolem 1. pol. 15. století), mladší lze časově zařadit do raného novověku a je možno je připočíst k morové epidemii z roku 1585. Jedna z prvních morových epidemií, o níž máme písemné záznamy, postihla město na podzim roku 1625. Odhaduje se, že nemoci tehdy podlehlo asi 40–50 % jeho obyvatel. Známým hmotným dokladem v Moravské Ostravě, vztahujícím se k moru, je barokní mariánský sloup na dnešním Masarykově náměstí, postavený v roce 1702 jako svého druhu dík za přečkání epidemie. Sloup znázorňuje zbožnost a úctu k Panně Marii a nechaly jej vytvořit vdovy Magdalena Brugmannová a Marianna Brandlinová a členové bratrstva nejsvatějšího škapulíře. O 13 let později propukla další epidemie moru. Z dokumentů se mj. dozvídáme, že ji v Moravské Ostravě nepřežilo 55 (!) soukenických mistrů. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2021/08/KROS29-online-verze.pdf