Martin Mikolášek | Daniel Balabán: „I mě mé obrazy překvapují a někdy jim nerozumím.“ – archiv bulletinu 4/2017

Všichni to vědí. Máme ale příležitost si to znovu připomenout: v Ostravě žije vynikající malíř. Jmenuje se Daniel Balabán a letos v září oslavil své 60. narozeniny. Narodil se sice v Šumperku, ale už od počátku 60. let žije, tvoří a učí v Ostravě. Pražskou AVU (ateliér profesora Františka Jiroudka) absolvoval v roce 1984. Od roku 1993 pak působí na Ostravské univerzitě, tehdy ještě na Katedře výtvarné tvorby, dnes již jako profesor a vedoucí Katedry malby zdejší Fakulty umění. Od svých malířských počátků se Daniel Balabán profiluje jako malíř-myslitel, kterému nejde o sledování aktuálních trendů a tendencí, ale o rozvíjení vlastních témat, namnoze velmi úzce navázaných na myšlenkové, či obecněji nábožensko-filozofické pozadí, z nějž vzešel a v němž se pohybuje. Zatímco na počátku devadesátých let ve svých plátnech tematizoval křesťanskou ikonografii a desakralizoval její pojetí kodifikované středověkým uměním, resp. gotickou deskovou malbou (sv. Kateřina, sv. Veronika), v pozdějším období své náměty posouvá do obecně spirituální roviny. Důležitá jsou pro něj taková témata a situace, v nichž si může prostřednictvím malby klást „existenciální“ otázky. … více informací na kros_19_web.pdf (krasnaostrava.cz)