Martin Netočný | Zahlazování a zapomínání – archiv bulletinu 3/2018

Vznik první republiky se nesl ve znamení velké společenské očisty od všeho, co čpělo odérem starých habsburských časů. Impulzy k takovému konání přicházely často z elitních kruhů zahrnujících odbornou či politickou veřejnost. Hmotné symboly se ovšem nedokážou generovat samy, jsou východiskem mentálních konstruktů pohybujících celospolečenským děním. Odstranění památníku, kašny, nebo rovnou celé budovy je tedy stejně symbolickým gestem jako jejich odhalení a uvedení do provozu. Starý znak je nahrazen znakem novým. Jde o jasnou zprávu směrem k většině národa, který je v časech revoluce vždy aktivní a naslouchající. Podstatnější změna se ovšem odehrává v  zákulisí, kde se na předchozí systémy roubují konstrukty nového směřování. Zde je vztah urbánního plánování a politické moci nápadně podoben lingvistické terminologii. Nové znaky samy o sobě nemohou obstát, pokud se za nimi nebude tyčit stabilní monoblok jasně definovaného systému. Ten je možné chápat i velmi prozaicky jako návod ke čtení dílčích symbolů. Pro úplnost je nutné doplnit, že i prázdnota vzniklá odstraněním předchozího znaku, spjatého s odcházející garniturou, se často stává právoplatným písmenem v nově vznikající abecedě moci. Symbolika bourání a následného nebudování je příznačná i v případě mnohých úvah o budoucnosti Národního muzea bezprostředně po vzniku nového Československého státu. Diskuse, které se vedly nejen na půdě Spolku inženýrů a architektů, totiž zcela seriózně směřovaly k  demolici celé budovy. Wenzelsplatz by už pak nikdy více nebyl tím pokořeným Wenzelsplatzem, kterému dominuje stavba, již jsme jako útěchu národní hrdosti obdrželi od vídeňského establishmentu. Muzeum se jevilo jako problematické i z formálního hlediska své neorenesanční podstaty, tolik typické pro tu část pražských budov, ve kterých sídlily instituce padlé monarchie. Významným kritikem tehdejšího vzhledu budovy byl také tvůrce a propagátor nově vznikající národní architektury rondokubismu Pavel Janák. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/09/KROS22.pdf