Martin Strakoš | Architekt Camillo Sitte a jeho tvorba na Ostravsku – archiv bulletinu 2/2022

Od 17. května do 30. září letošního roku si mohou zájemci o architekturu, urbanismus a dějiny Ostravy prohlédnout ve výstavním sále ostravského pracoviště Národního památkového ústavu výstavu nazvanou Architekt Camillo Sitte (1843–1903) a jeho tvorba na Ostravsku. Jedná se o rekapitulaci dosavadních poznatků a připomínku jedné z důležitých kapitol ve vývoji Ostravska, respektive současné Ostravy, z přelomu 19. a 20. století. V té souvislosti je třeba připomenout, že příští rok bude rokem výročním. Camillo Sitte se totiž narodil ve Vídni v rodině architekta Franze Sitteho 17. dubna 1843, takže si budeme připomínat 180 let od jeho narození, na podzim příštího roku pak i kulaté 120 výročí jeho úmrtí (zemřel 16. listopadu 1903). Současně uplyne 20 let od vyhlášení městské památkové zóny v centru Ostravy-Přívozu nedaleko od železniční stanice Ostrava hlavní nádraží, v jehož středu se nalézá náměstí Svatopluka Čecha. Právě pro tuto lokalitu, ještě na počátku devadesátých let 19. století nezastavěnou, Sitte navrhl v letech 1893 až 1895 regulační plán, který se následně podařilo realizovat. V té době již byl uznávaným specialistou v oboru stavby měst. Proslavil se především svými názory, texty a hlavně výraznou teoretickou prací v podobě knihy Der Städtebau nach seinen künstlerischsen Grundsätzen / Stavba měst podle uměleckých zásad. Kniha vyšla roku 1889 ve vídeňském nakladatelství Carla Graesera. Podnětem pro její napsání byla Sittemu kritika tehdy převažujících racionálních zásad plánování nových městských částí, konkretizovaných na příkladu vídeňské Okružní třídy. Převaha technického přístupu nad uměleckým chápáním urbanismu představovala pro autora zásadní dobový problém urbanistického plánování. Na základě studia středověkých a raně novověkých italských, německých, rakouských či francouzských měst se pokusil zformulovat určité zákonitosti, v nichž se odrážela snaha vytvářet malebné a psychologicky i umělecky přívětivé prostředí lidského měřítka. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS38-online.pdf