Martin Strakoš | Husův sbor ve Vítkovicích: jeho historie, architektura i destrukce a budoucnost – archiv bulletinu 1/2021

V první polovině prosince 2020 sice česká společnost zápasila s covidem-19 i s průvodními dopady různých protiepidemických vládních nařízení, ale současně se děly různé jiné „drobnosti“, které unikaly z výše uvedených důvodů pozornosti. Při návštěvě Základní umělecké školy Dr. Leoše Janáčka v Ostravě-Vítkovicích v tomto zvláštním předvánočním čase jsem s nepříjemným překvapením zaznamenal, že bývalý Husův sbor Církve československé husitské, po léta v užívání Charity Ostrava, doznává radikálních změn, které tuhle stavbu, příznačnou pro danou část Vítkovic, nevratně ničí. Stavební oplocení a plachta s nápisem „DAV Demolice a výstavba“ dávaly vědět, že se tam děje něco, co nemá nic společného s opravou stavby a její kuboexpresionistické architektury. Pobořený štít, poškozený nápis Husova výroku v hlavním průčelí, který na místě přetrval navzdory nacismu i komunismu, ale nepřetrval právě prováděné stavební úpravy pro potřeby Charity, zdemolované zábradlí portiku a odstraněná původní okna, nahrazená typovými okny, dokreslovaly, že stavební úpravy se dějí v modu technokratické přestavby nějaké garáže nebo průmyslové haly. Ze způsobu provedení vyplývalo, že objekt nespíš pozře nakonec polystyrénová macha, typický projev dnešních stavařů, pokud něco není památkově chráněné. Charita Ostrava, využívající po léta opuštěný sbor pro péči o potřebné, se rázně pustila do „vyrovnávání se s minulostí“ a do přestavby v duchu přestavby garáže na periferii. Jelikož považuji tento zásah nejen za barbarský, ale i zcela zbytečný a nesmyslný, oslovil jsem 10. prosince 2020 otevřeným dopisem vedení Charity Ostrava, tedy ředitele Martina Pražáka, ale i ředitele Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáše Curyla a jejího prezidenta a svinovského faráře Jana Larische. Vyzval jsem je, aby zastavili destrukci stavby a aby obnovili tuto architekturu, která dotváří charakter Vítkovic. Na otevřený dopis jsem k obdržel pouze sdělení J. Larische, že mou e-mailovou zprávu přeposlal M. Pražákovi. K dnešnímu dni, tj. 8. březnu 2021, jsem od oslovených nedostal žádné vyjádření.Jedinou reakcí byl infomační e-mail správců serveru Moravskoslezské stavby (www.msstavby.cz), že Martin Pražák odepsal jim, neboť MS stavby převzaly a uveřejnily můj dopis. Považuji za tristní, že mi neodpověděl přímo, když šlo o otevřený dopis s přesným uvedením adresáta i odesílatele. Ve své odpovědi-neodpovědi na serveru MS stavby se pan Pražák podivoval, proč vznikla taková kauza. V době, kdy premiér lže, kdy prezident lže, tak firma DAV Demolice a výstavba oseká nápis z Jana Husa, který přetrval komunisty i nacisty a v němž se píše o pravdě: „Miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti.“ Jak symbolické. A k tomu M. Pražák dodává, že je to zbytečná kauza, že je možné jednat a že zatím nebudou na zevnějšku pracovat. Od té doby je opět ticho, takže je otázkou, jak bude přestavba pokračovat. Zevnějšek budovy vypadá jako po nějaké katastrofě a utilitární přestavbě. Právě takhle to má vypadat i do budoucna? Pro Vítkovice to není žádná výhra. Zůstává pořád řada otázek, na které snad v budoucnosti Charita Ostrava, potažmo katolická církev, kam Charita spadá, bude snad schopna mi jako autorovi otevřeného dopisu či redakci bulletinu Krásná Ostrava odpovědět. Do té doby bude zmrzačená stavba vítkovického Husova sboru každému vnímavému chodci dokládat, jak by se nemělo zacházet s historickým stavebním fondem města. Vzhledem k tomu, že záležitost zůstává otevřená, rozhodl jsem se uveřejnit na stránkách Krásné Ostravy otevřený dopis a doplnit jej o historický exkurz a architektonickou analýzu objektu. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2021/08/KROS32-online-verze.pdf