Martin Strakoš | Konverze bývalých městských jatek – archiv bulletinu 2/2022

Nejstarší budovy bývalých městských jatek u křížení ulic Porážkové a Janáčkovy představovaly po léta zapomenutou a chátrající památku na periferii centra Ostravy. I když jejich nejstarší část byla koncem 80. let minulého století navržena za kulturní památku, přesto se nedělo po desetiletí nic, co by naznačovalo možnost dobrého konce. Spíše to vypadalo, že památka pro nezájem tehdejšího vlastníka, firmy Bauhaus, spadne. Na takový stav si zdejší veřejnost vlastně zvykla. Nejen z tohoto příkladu, ale i z řady dalších, měli zdejší obyvatelé dojem, že Ostrava je město, kde se zastavil čas, samozřejmě v tom špatném slova smyslu. Kdybychom se vrátili do Ostravy před více než dvaceti lety, našli bychom v centru kromě jatek další chátrající památky – třeba těžní věž s budovou dolu Jindřich, těžní budovu dolu Jiří, tehdejší dvojhalí, ale i kostel sv. Václava. Proto se celá řada lidí snažila vyburcovat zdejší zástupce města, aby se situace změnila. Samozřejmě město po prodeji území tahalo za kratší část lana a mohlo pro záchranu učinit poměrně málo. Občas se o některé z těchto památkově význačných staveb natočila reportáž nebo vyšel článek, jinak se toho moc nedělo. Situace ve vztahu k památkám se přesto pozvolna měnila. Opravovaly se domy v centru, které bylo v 90. letech vyhlášeno městskou památkovou zónou. V letech 1997–2004 se podařilo opravit nejstarší památku města, kostel sv. Václava. Na přelomu prvního a druhého desetiletí našeho století začala konverze Dolní oblasti Vítkovic s Gongem a po roce 2010 se uskutečnila konverze hal na Karolině. To jen pro připomenutí, jak pomalu se naše Šípková Růženka probouzela. Postupně se ostravská veřejnost ztotožnila s představou, že památkově cenné industriální stavby mohou být využity zcela jinak, a také s myšlenkou, že industriální estetika má v sobě silný nejen historický, ale i estetický a emocionální náboj. Do té doby to byly pro značnou část Ostravanů pouhé zříceniny, hromady starého šrotu a cihel. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS38-online.pdf