Martin Strakoš | Nové ředitelství Vítkovických železáren – archiv bulletinu 1/2018

S přestavbou a dostavbou závodu těžké mechaniky souvisela výstavba nového administrativního objektu, z níž vzešla stavba nesoucí název Nové ředitelství. Původně mělo jít o kancelářský objekt pouze pro příslušnou část Vítkovických železáren, jak to vyplývá z poznámky Oskara Olára, jenž se po letech divil, že z projektu kancelářské budovy vzešla budova ředitelství. Jedná se o objekt na křížovém půdorysu. Jeho příčné křídlo, kolmo orientované k Ruské ulici, tvoří vertikální dominantu celé kompozice. Ze strany Ruské ulice dominuje křídlu nosný pilíř, který přechází pod střechou do vodorovného překladu, čímž vzniká rám, uvozující celé východní průčelí příčného křídla. Jižní i severní konce tohoto křídla jsou zformovány do podoby sloupů / pilířů, a hmota objektu je tak vynesena nad průběh komunikací, uvozujících ze severu i z jihu hranice stavební parcely. Podélné křídlo doplňuje komplex a zapojuje jej do linie zástavby podél Ruské ulice … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/03/kros_20.pdf