Martin Strakoš | Železniční nádraží Ostrava-Vítkovice v kontextu architektury a výtvarného umění 60. let 20. století – archiv bulletinu 2/2015

Železniční nádraží Ostrava-Vítkovice nepatří v současnosti kmístům, jimiž by se naše město chlubilo. Zchátralé a opuštěné v prostředí vnitřní periferie zdá se spěje ke svému zániku. Přitom budova sama představuje to nejlepší z architektury a umění 60. let minulého století v Moravskoslezském kraji, i když to tak na první pohled nevypadá. Když si však prolistujete první svazek šestého dílu akademických Dějin českého výtvarného umění, vydaný nakladatelstvím Academia v roce 2007, zjistíte, že architekturu Ostravska té doby tam reprezentuje právě zmiňovaná ikonická stavba. Rostislav Švácha, autor příslušné stati, považuje uvedené nádraží za nejzdařilejší stavbu regionu. Dále píše, že pražský architekt Josef Danda, autor projektu výpravní budovy uvedeného nádraží, „… se v klikatých, zešikmených a vidlicovitých formách vítkovické haly přiblížil snahám o architektonizaci bruselského dekorativního systému.“ Nebyla to samozřejmě náhoda. Architekt Josef Danda (1906–1999) se zabýval architektonickou podobou železničních stanic již od meziválečné doby. K jeho úspěšným realizacím patří například funkcionalistické nádraží v Lipníku nad Bečvou z 2. poloviny 30. let. Po válce se společně s Karlem Řepou a Karlem Kalvodou podílel na projektu nádražní budovy v Pardubicích. Ve zdejším kraji navrhl nedávno zbořené nádraží v Třinci z 50. let a v tomtéž desetiletí vyprojektoval architektonicky i výtvarně zdařilé železniční nádraží v Chebu. Základním principem dispozičního a prostorového řešení nádražních budov se mu stala velká hala, soustřeďující všechny potřebné služby pro odbavení cestujících. Zároveň, jak sám autor napsal, samotná architektura „…vychází z myšlenky dát vnější i vnitřní architektuře netradiční a optimistický ráz, s určitou monumentalitou vnějšku i vlídným veselým prostředím vnitřku, a to jak v měřítku, poměrech, plastice, tak i v užitých materiálech fasád a interiéru.“ … více informací na KROS-10_web.pdf (krasnaostrava.cz)