Martin Strakoš | Zpráva o mezinárodní architektonické soutěži na přístavbu koncertního sálu u Domu kultury města Ostravy 2018–2019 – archiv bulletinu 3/2019

V  Ostravě máme vynikající hudební těleso s  mezinárodním renomé – Janáčkovu filharmonii Ostrava. Patří k  předním evropským orchestrům zvláště v oblasti interpretace děl hudebního skladatele Leoše Janáčka. Přitom tento orchestr po celou dobu své existence musí v Ostravě hrát v provizoriích nejrůznějšího typu. Již jeho předchůdce – Ostravský symfonický orchestr – vystupoval na pódiu tehdejšího Divadla Zdeňka Nejedlého a  od otevření Domu kultury pracujících Ostravy (nyní Dům kultury města Ostravy) hrál v tamním estrádním sále. Právě tento prostor však nebyl navržen jako koncertní sál. Měl to být sál univerzální, vhodný především, jak název napovídal, pro estrády a  kabarety, schůze odborářů tehdejších komunizovaných odborů pod zkratkou ROH, a  především krajské a  městské schůze KSČ. K  tomu se přidávaly různé mítinky, plesy, taneční a  jiné tehdy upřednostňované společenské akce. Koncerty připadaly v úvahu jako jedna z forem kulturních vystoupení, sál však primárně nebyl k  jejich provozování určen. Ještě během výstavby v  roce 1957 napsal architekt Čestmír Šlapeta, tehdy zaměstnaný na pozici akustika, že estrádní sál nesplňuje akustické požadavky pro provozování náročných hudebních skladeb. Výsledkem ze strany vedení tehdejšího Krajského projektového ústavu bylo stanovisko, že se jedná o  nesmysl a  že Čestmír Šlapeta se mstí za vyloučení z  řad tvůrčích architektů v  1. polovině 50. let. Jak se o řadu let později ukázalo, jeho akustické posouzení bylo v  pořádku, takže při úpravách sálu koncem 90. let pro trvalé působení Janáčkovy filharmonie v  Domě kultury města Ostravy se uskutečnila část úprav navrhovaných Čestmírem Šlapetou ještě před definitivním dokončením sálu. Mezi jinými byla zazděna velká okna v  hlavním průčelí. I  když v  současnosti jsou ohledně akustických úprav jiné možnosti, filharmonie stále postrádá adekvátní prostor, v němž by mohla rozvíjet svou tvorbu a jenž by zároveň sloužil i dalším koncertním tělesům. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2019/10/KROS26-online-3-2019.pdf