Martin Vonka, Michal Horáček | Tovární komíny – hodnotné dědictví naší země. A ostravský Strakáč? – archiv bulletinu 4/2018

KOMÍNY – PAMÁTNÍKY SVÉ DOBY Tovární komíny se v dnešní době, kdy již kolem sebe nechrlí množství zplodin, stávají uznávanými ikonami průmyslového věku. U nás i ve světě je k vidění celá řada realizací, kdy je komín buď sám nebo ještě s  továrnou zapojen do nových stavebních struktur. Komíny dodávají místu netradiční přidanou hodnotu, jsou to orientační body a vztyčené prsty, které poukazují na odlišnost místa. Světovým, ale i  českým trendem je uchovávání komínů v autentické podobě jako solitérních pomníků či landmarků, dominant kulturní krajiny. Komínům se sice dají vtisknout i další nové funkce, diametrálně odlišné od těch původních, ale těchto realizací mnoho není. A je to také zřejmě v pořádku. Těžko lze mít z každého komína rozhlednu či na jeho dříku horolezeckou stěnu, na každém komíně nemůže růst popínavá zeleň ani nelze v  každém větším komínu vybudovat kanceláře. Naopak se nabízí obohacování konstrukce komína nenásilnými a  reverzibilními prvky, jako je noční nasvětlení a  umělecké instalace světelného či jiného typu. Takto zachované komíny pak nalézáme nejen u  konverzí průmyslových objektů (například v  pražských Holešovicích, v  zóně pro umění 8smička v  Humpolci), ale i  po demolici provozních areálů, třeba v  rámci veřejného prostoru (pivovar Praha-Libeň, lihovar Heřmanov, lihovar Český Rudolec) či na parkovištích (barevna Aš) nebo u benzinové stanice (mechanická tkalcovna Šluknov-Rožany). Komíny zapojují do nových projektů rovněž velcí developeři, jako například aktuálně na pozemku po cukrovaru v  Modřanech, kde zůstal zachován jeden z  nejstarších pražských komínů, nebo v Šáreckém údolí v Praze, kde vznikl rezidenční projekt, jehož součástí se stal i zděný tovární komín, jediný pozůstatek po místní cihelně. I některé obce se chovají příkladně – v  současnosti se opravují a  zachovávají komíny v  obcích Břasy a  Strupčice. Dalším řešením je zachování komína tak, že například novodobá nákupní hala komín pohltí a podstavec se stane součástí interiéru (Centrum Pivovar v  Děčíně). Z  komína se může opět také kouřit, ale spíše přeneseným způsobem – například zřízením kuřárny v jeho nitru, jak je to uskutečněno v  konvertované kotelně strojíren Breitfeld & Daněk v pražské čtvrti Karlín. Brno zase může nabídnout komín bývalého zahradnictví, který byl doplněn o vnější schodiště a slouží v nově vybudovaném sportovním areálu jako rozhledna … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2019/02/KROS23_web.pdf