Média o Černé kostce před 11. 6. 2009 (rozcestník odkazů)

(výběr)

Architekt:

Strakoš, Martin: Soutěž na novostavbu vědecké knihovny? Zdaleka nejen k ostravskému problému, Architekt L, 2004, č. 6, s. 56.

Archiweb.cz:

Moravec, David – Mazurová, Elena: Kuba s Pilařem si na svou knihovnu musejí počkat, archiweb.cz 5. 12. 2005 19:50 – viz http://archiweb.cz/news.php?type=1&action=show&id=547.

Kubíčková, Martina: Moravskoslezský kraj chce peníze z EU na vědeckou knihovnu, archiweb.cz 20. 9. 2006 21:20 – viz http://archiweb.cz/news.php?type=1&action=show&id=2079.

Helánová, Martina: Výstavba Moravskoslezské vědecké knihovny se odkládá, archiweb.cz 15. 4. 2009 17:50 – viz http://archiweb.cz/news.php?type=1&action=show&id=6901.

Helánová, Martina: Hejtman: Vědeckou knihovnu v Ostravě postavíme levněji, archiweb.cz 23. 4. 2009 10:45 – viz http://archiweb.cz/news.php?type=1&action=show&id=6947.

Helánová, Martina: Kraj chce v Ostravě postavit knihovnu podle nového projektu, archiweb.cz 11. 6. 2009 21:35 – viz http://archiweb.cz/news.php?action=show&type=1&id=7176.

Britské listy:

Strakoš, Martin: Architektonická soutěž na novostavbu vědecké knihovny. Ano nebo ne?, Britské listy 9. 4. 2004 – viz http://www.blisty.cz/art/17645.html.

Tošenovský, Evžen: Je zbytečné dělat architektonickou soutěž na ostravskou vědeckou knihovnu, Britské listy 9. 4.2004 – viz http://www.blisty.cz/art/17643.html.

Knihovna – kromě toho, že se tam půjčují knížky – je místem setkávání občanů, Britské listy 16. 6. 2004 – viz http://www.blisty.cz/2004/6/17/art18559.html.

Centrum Ostravy už nejspíše nezachrání nic, Britské listy 16. 6. 2004 – viz http://www.blisty.cz/art/18558.html.

Moravskoslezský kraj se umoudřil a specifikoval zadání pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě, Britské listy 8. 7. 2004 – viz http://www.blisty.cz/art/18849.html.

Knihovna v Ostravě?, Britské listy 18. 4. 2005 – viz http://www.blisty.cz/art/22981.html.

Protimluv:

Strakoš, Martin: Brněnské knihovny, domy s tajemstvím – versus ty ostravské, Protimluv 1, 2002, č. 3, s. 7–10 – viz http://protimluv.net/protimluv/3/strana.php?cislo=7

Moravskoslezská vědecká knihovna – problematika soutěže a novostavby
v Protimluvu

Filip, Ota: Vážení a milí… (dopis), Protimluv 3, 2004, č. 2, s. 11.

Lipus, Radovan: Centrum už nezachrání nic (ptal se J. Mech), Protimluv 3, 2004, č. 2, s. 7–8.

Mech, Jan: Moravskoslezská vědecká knihovna, Protimluv 3, 2004, č. 2, s. 6.

Strakoš, Martin: K soutěži na novostavbu vědecké knihovny v Ostravě, Protimluv 3, 2004, č. 2, s. 9–10.

Publikování výsledků architektonické soutěže:

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Soutěž o návrh na zpracování urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení novostavby (katalog), vydal Moravskoslezský kraj a Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Ostrava 2005 – viz http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/publikace/mvk_ov_cz.pdf

OstravaBlog.cz:

Vlasakudis, Dimitrios: Nová vědecká knihovna v Ostravě bude zajímavým architektonickým objektem, ostravablog.cz 15. 10. 2004 – viz http://ostravablog.cz/zpravy/nova-vedecka-knihovna-v-ostrave-bude-zajimavym-architektonickym-objektem/.

Vlasakudis, Dimitrios: Ostravská černá krychle začne vyrůstat tento rok. Problémy ale trvají, ostravablog.cz 19. 3. 2009 – viz http://ostravablog.cz/tema/ostravska-cerna-krychle-zacne-vyrustat-tento-rok-problemy-ale-trvaji/.

Ostatní:

Prchalová, Lea: ČERNÁ KOSTKA PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě – viz http://www.sdruk.cz/sec/2008/sbornik/2008-0-013.pdf

Tichý, Zdeněk A.: Ostrava čeká na černou krychli, Knihovna 2006, ročník 17, číslo 2, s. 7-15 – viz http://knihovna.nkp.cz/knihovna62/tichy621.htm.