Měli by si Bauhaus platit občané ze svého a nebo město Ostrava z rozpočtu?

Na sociální síti facebook se pod naším příspěvkem objevil dotaz zástupců ostravské samosprávy, zda jsou zástupci naší iniciativy ochotni si platit aktivity v Bauhausu či případné opravy objektu ze svého. Jeden z politiků dokonce uvedl, že „z cizího krev neteče“, čímž naznačoval, že aktuálně provoz Bauhausu platí město „ze svého“ a komunita „neplatí nic“. 

Takovýto postoj je ale neakceptovatelný a navíc neodpovídá realitě – peníze  do rozpočtu platí občané (prostřednictví daní) a za to čekají, že politici města s těmito penězi bude hospodařit systémově a ve prospěch města a jeho občanů. Rolí politiků je navíc naplňovat Strategický plán města Ostravy, který si sami vytvořili a schválili, a v rozpočtu akcentovat, jaké potřeby si ve strategickém plánu stanovili a jaké mají naplňovat. Sami sobě tedy určili „noty“, podle kterých se zavázali „hrát“.

Odmítáme také myšlenku, že by si potřebu, kterou občané v rámci města Ostravy dlouhodobě formulují, měli platit občané sami.  

Potřeba komunitních center a fakt, že Ostravě fatálně chybí, je zachycena ve  strategickém plánu města Ostravy. Chybějící komunitní místa jsou dlouhodobým problémem, který Ostrava má. V analytické části ke strategickému plánu města Ostravy se mimo jiné říká, že komunitní místa fatálně chybí a město by je mělo vytvářet (čili i financovat), pokud nechce přicházet o mladé. 

Zatímco město z rozpočtové rezervy města za posledních deset měsíců od nástupu nového vedení uvolnilo do mimořádných dotací na sport desítky milionů korun nad rámec schválených rozpočtů, komunitní místo Bauhaus není ochotno financovat, přestože jde o pouze 3 miliony korun ročně. Přitom podpora komunitních míst by měla být pro město nyní jednou z priorit, protože mu to říká jeho vlastní strategický plán a potvrzuje jeho vlastní analytická část. 

Proč by si tyto potřeby měli platit občané sami? Městský  rozpočet je vytvořen z peněz občanů a zástupci města by měli tyto peníze distribuovat tak, aby naplňovali svůj strategický plán, který sami schválili.

Citace z analytické části ke Strategickému plánu města Ostravy, rok 2023:

„Chybí systémová podpora komunitních aktivit, grantová schémata a nástroje města nevyhovují aktuálním potřebám.“

(odkaz na zdroje: https://fajnova.cz/jak-plan-vznikal/)