Město Ostrava vypsalo další architektonickou soutěž – na revitalizaci náměstí u katedrály Božského Spasitele

Ve středu 19. dubna odstartovala architektonicko-urbanistická soutěž na revitalizaci veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka u katedrály Božského spasitele. Soutěžní podmínky jednofázové otevřené anonymní soutěže schválili po zapracování připomínek soutěžní poroty a České komory architektů ostravští radní v úterý 18. dubna. Soutěžní návrhy musí být odevzdány do čtvrtku 1. června do 14 hodin. Předmětem soutěže je navržení architektonicko-urbanistického řešení veřejného prostoru náměstí, a to s detailním zaměřením na předprostor vstupu do katedrály Božského spasitele. Součástí návrhu bude také představa autorů na dotvoření prostoru okolí katedrály až po městský blok, lemující ulici Zámeckou. V soutěžním zadání je nejen možnost řešení parkování (statické dopravy) v této centrální části města s cílem dopravu v této lokalitě zklidnit, ale také hrubý odhad finanční náročnosti navrženého řešení.

V soutěžních podmínkách je stanoveno, aby autoři respektovali nejen dlouhodobý záměr dostavby městského bloku vedle obchodního domu Horník a uvažovaný vjezd do podzemních podlaží pod plánovanou zástavbou pod Masarykovým náměstím, ale také provozní potřeby katedrály Božského Spasitele a Divadla Jiřího Myrona. Rekonstrukce divadla bude zahájena ještě v letošním roce a její součástí bude například kavárna s vchodem na náměstí.

Porota bude posuzovat jednotlivé návrhy v tomto složení: závislí členové poroty – primátor Ostravy Tomáš Macura, radní města Lukáš Semerák, vedoucí odboru Útvaru hlavního architekta MMO Cyril Vltavský a dále nezávislí porotci, architekti Adam Gebrian, Tadeáš Goryczka, Ondřej Vysloužil a Martin Chválek.

Porota se nad vyhodnocením odevzdaných soutěžních návrhů sejde ve čtvrtek 8. června. Záměrem je, aby zastupitelstvo města rozhodlo o vítězném návrhu ještě před prázdninami, a to ve středu 21. června 2017. Soutěžní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách města zde: https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/utvar-hlavniho-architekta-a-stavebniho-radu/oddeleni-uzemni-koncepce/architektonicke-souteze