Město vypsalo soutěž na památník veteránů

Vyhlášení otevřené dvoufázové soutěže o návrh na „Památník válečných veteránů“ v parku Čs. letců v Moravské Ostravě schválili v úterý 11. června ostravští radní. Památník má za účel důstojně připomínat společně prvoválečné, druhoválečné i novodobé veterány, kteří nasadili, nasazují a budou nasazovat své životy. Mnozí z nich v boji za národní svébytnost, svobodu a demokracii zaplatili cenu nejvyšší, svůj život.

Soutěžní podmínky navržené městem schválila Česká komora architektů (ČKA). Základní koncept klade důraz na účel památníku, požadován je respekt k současnému řešení rekonstruovaného parku, nicméně jsou připuštěny i jeho adekvátní úpravy vyvolané soutěžním návrhem. Prostor musí umožnit konání vzpomínkových akcí pro zhruba 150 osob.

„Umění má výrazný dopad na veřejný prostor, do kterého je umísťován, a také ovlivňuje vnímání a přístup společnosti k umění. Opakovaně deklarujeme zájem o kvalitní veřejný prostor a prezentujeme Ostravu jako město kultury. Je tedy logickým krokem vyhlásit soutěž na tak významný prvek, jako je památník. Návrhy očekáváme do 6. září, druhou fázi chceme vyhodnotit na začátku prosince a ještě do konce roku bychom rádi vybrali vítěze,“ řekla investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Porota schválená radou města bude u návrhu posuzovat kvalitu celkového řešení umístění v území, komplexní ideově architektonicko-výtvarnou kvalitu návrhu, hospodárnost a finanční přiměřenost zvoleného řešení, trvanlivost a odolnost návrhu s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná o dílo vystavené klimatu i obecnému užívání.

„Při diskuzích s porotci jsme náš původní záměr upravili, z jednokolové soutěže máme kola dvě a navýšili jsme také částku na realizaci projektu. K původním dvěma milionům jsme ještě 500 tisíc přidali. Domluvili jsme se také na skicovném pro druhou fázi soutěže, aby byla pro potenciální autory návrhů atraktivnější,“ doplnila náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Tvůrci tří nejlepších návrhů získají finanční odměnu ve výši 20 až 100 tisíc korun. Pro autory neoceněných návrhů, které ale přinesou pozoruhodné dílčí podněty a řešení, je stanovena odměna ve výši 10 tisíc korun. Všichni účastníci druhé fáze soutěže, kteří předloží soutěžní návrh a splní soutěžní podmínky, obdrží skicovné ve výši 15 tisíc korun.

Účastníkům je doporučeno, aby respektovali nejen částku určenou na realizaci návrhu, ale také ochranná pásma stromů, která jsou vyznačena v soutěžním podkladu.

Výše odměn se odvíjí od předpokládaných nákladů na realizaci díla, které jsou odhadovány na 2 500 000 Kč bez DPH. Budou spolufinancovány městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz (500 tisíc korun) a Moravskoslezským krajem (500 tisíc korun). Vítězný návrh bude realizovat jeho autor nejdříve v roce 2020.

Porota zasedne v tomto složení:

Řádní členové závislí: Zbyněk Pražák – náměstek primátora města Ostravy, Lukáš Jansa – radní městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Lukáš Curylo – náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, Jaroslav Hrabec – ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava.

Řádní členové nezávislí: Petr Dub – malíř, Kurt Gebauer – sochař a pedagog, Jakub Ivánek –historik, Tomáš Knoflíček – teoretik umění, Ondřej Vysloužil – architekt.

Náhradníci závislí: Zuzana Bajgarová – náměstkyně primátora města Ostravy, David Witosz –1. místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Náhradníci nezávislí: Jiří Jůza – ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě, Marek Pokorný –ředitel Galerie PLATO Ostrava.