Městská galerie Ostrava – vyjádření kurátora Petra Vaňouse

Domnívám se, že projekt Trojhalí, tak jak je formulován a jak byl předložen zastupitelstvu města Ostravy, vykazuje natolik evidentní systémovou otevřenost, která někde hraničí až s provozní improvizací.

Podle mého názoru je projekt nedotažený různými směry, z nichž nejpodstatnější je 1) nezabezpečení samotné provozní funkce výstavních prostor, 2) kombinace výstavní koncepce s komerčním provozem a 3) neodborné vedení instituce bez výhledu na možnost obměn. Takto nastavené podmínky nemohou již od počátku vést k modelu funkční galerie.

Status městské galerie je právě v tom, že je jejím zřizovatelem město, které dohlíží na její řádný chod. Má vliv na chod instituce a je povinno řešit systémové, odborné a provozní stránky galerie, včetně pravidelných výběrových řízení na odborná a provozní pracovní místa galerie, prostě tu existují vnitřní kontrolní mechanismy, na jejichž základě lze zlepšovat provoz instituce. Tento model ale projekt Trojhhalíí nenabízí.

Co se týče profesní kvalifikace uměleckého ředitele městské galerie, předpokládal bych nějaké zkušenosti vyplývající z praxe (vedení instituce, kurátorské zkušenosti, produkční zkušenosti). Nově jmenovaný ředitel by určitě měl projít transparentním, veřejně přístupným výběrovým řízením, kde by se společně s ostatními uchazeči osobně prezentoval a kde by předložil a obhájil svou představu o vedení galerie, za kterou by potom byl také veřejně odpovědný.

Osobně sleduji delší dobu aktivity Občanského sdružení Kunsthalle Ostrava. Nerozumím tomu, proč nevyjde město vstříc těmto aktivitám, které vyrůstají z přirozených potřeb samotných obyvatel města, mezi které patří nanejvýš kompetentní osoby spojené s uměleckých provozem na různých jeho úrovních (kurátoři, umělci, kritici, vysokoškolští pedagogové, historici ad.). Sympatizuji s jejich projektem a vyjadřuji mu tímto jednoznačnou podporu.

Petr Vaňous (1975) – významný český kurátor
Jako kurátor připravil řadu výstav například pro Galerii hlavního města Prahy (Městská knihovna, Staroměstská radnice), Západočeskou galerii v Plzni, Galerii Felixe Jeneweina v Kutné Hoře, Topičův salon v Praze a pro desítky dalších významných českých galerií. Věnuje se vztahu tradičních výtvarných médií (především malířství) k novým vizuálním trendům a zároveň sledování a monitorování proměn malby v podmínkách informační společnosti a všeobecně rozšířených nových médiích. Interní redaktor časopisu Ateliér (2000-01), externí redaktor Art & antiques (2004-06), redaktor A2 kulturního týdeníku. Publikuje v periodikách A2 kulturní týdeník, Ateliér, Revue art, Revolver revue atd.

(Text byl součastí tiskové zprávy Kunsthalle Ostrava, o.s.; publikováno: http://ostravablog.cz/komentare/mestska-galerie-ostrava-vyjadreni-kuratora-petra-vanouse/)