Michaela Máchová: Výukové filmy a projekty ostravského PANTu slavily úspěch v Polsku. Česká televize, 29. 6. 2013

Mimořádný úspěch zaznamenaly projekty ostravského sdružení PANT ve Varšavě. Společnou akci ostravských historiků a polského Institutu národní paměti ve varšavském vzdělávacím centru Przystanek historia zahájil český velvyslanec v Polsku Jan Sechter. Mezi hosty byli například Petruška Šustrová a Jerzy Eisler.

Dějiny na vlastní kůži

Po prezentaci společných česko-polských projektů, například putovní výstavy Spolu – proti sobě, výměnných studentských stáží nebo aktuálního tříletého projektu Dějiny sousedů – Visegrádské země ve vzájemných pohledech a perspektivách, následovala projekce dvou výukových filmů z cyklu Dějiny na vlastní kůži. Šlo o snímky Ženy v disentu a Listopad ’89 očima Jana Urbana. Filmy pro PANT natočili studenti oboru Audiovizuální tvorba Slezské univerzity a pro potřeby tohoto setkání je opatřili polským dabingem. „Snímky ve Varšavě zaznamenaly skutečný úspěch, polští odborníci ocenili jejich poutavou formu a také to, že je pro studenty vyrobili studenti,“ konstatuje Petr Šimíček z občanského sdružení PANT. „Myslím, že mimořádně šťastnou ruku měli tvůrci při výběru respondentů. Díky nim filmy obsahují i humor a nadhled, nejsou tak patetické, jak jsme u snímků s touto tematikou zvyklí,“ míní Jerzy Eisler, ředitel oddělení Institutu paměti národa ve Varšavě.

Projekce filmů o.s. PANT ve Varšavě Občanské sdružení PANT se zaměřuje především na výukové aktivity v oblasti moderních dějin, na dokumentární filmovou tvorbu, rozvíjení historického poznání a mapování dějinné paměti v českém, středoevropském a evropském kontextu. Stěžejním projektem sdružení je výukový portál Moderní dějiny.cz. V současné době nabízí na 650 metodických materiálů, 250 souborů textových i ikonických pramenů a je pravidelně a systematicky rozšiřován. Podle rozsáhlého výzkumu, kterého se účastnilo téměř 1600 učitelů dějepisu, využívají čeští kantoři při své přípravě nejvíce materiály České televize a právě tohoto výukového portálu. Aktivit PANTu si všimli už i ve Spojených státech. Kanadsky publicista a překladatel Paul Wilson je ve svém článku v prestižním americkém časopise The New York Review of Books označil za nejvýznamnější současné snahy v oblasti společenských věd v Česku.

 

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/233108-vyukove-filmy-a-projekty-ostravskeho-pantu-slavily-uspech-v-polsku/

pant