Michal Škoda vystaví v Ostravě svůj „architektonický deník“

Výstava připravená pro ostravské Centrum nové architektury v rámci festivalu Archikultura 2014 volně navazuje na loňskou výstavu „Prostředí času“, která proběhla v pražské Drdova Gallery.  Škoda záměrně ponechal název výstavy, neboť i ostravská koncepce stojí na volném, otevřeném cyklu, na kterém začal pracovat počátkem roku 2011.  Výstava bude v galerii Centra nové architektury zahájena 27. 3. 2014 v 17.00 hodin a potrvá do 27. dubna.

Je možné říci, že se jedná o autorův deník, kde prostřednictvím především kresby, ale i fotografie, koláže a ojediněle i drobnými objekty autor reaguje na každodennost svého života. „Stěžejním“ tématem  je pro Michala Škodu architektura a všechny související otázky, týkající se prostoru a bytí v něm. Jak Škoda sám uvádí: „ jedná se o tématiku, která je pro moji tvorbu / život / zásadní. Vždy, když jsem vyzván k nějaké výstavě, je pro mne velice důležité místo – prostor, dispoziční možnosti a pocity, které z toho mám. Poté se rozhoduji, jak k dané výstavě přistoupím.  Pro dům, kde sídlí CNA, se situací evokující „bytovou“ atmosféru jsem se rozhodl přistoupit, jako k jakémusi „Kabinetu“, kde se pokouším vytvořit určité prostředí, naplněné pocitově vybranými věcmi z již zmíněného cyklu, které ve velké míře nebyly doposud nikde jinde prezentovány.“ Vznikne prostor s intervencí vybízející k úvahám, ne odpověď, ale záznam „faktu“ – myšlenek, pochybností a otázek.
„Dílo Michala Škody překvapivě odkrývá a zhmotňuje samotnou duši architektonického prostředí, která se jaksi začíná z našeho každodenního života vytrácet. Proto mne neustále Michalova tvorba oslovuje. Jeho práce má schopnost přenášet radost na příjemce, což je cíl, ke kterému bychom se měli navrátit nejen v architektonické tvorbě.“
Ing.arch. Radim Václavík, předseda CNA

Michal Škoda se narodil v roce 1962 v jihočeském Táboře. Má za sebou nespočet jak domácích tak zahraničních výstav. Jeho tvorba se v přirozených kontinuálních etapách vyvíjí od objektu a obrazu až k prostorovým instalacím, především nástěnným malbám. Paralelně se zabývá kresbou, fotografií a koláží a to především na úrovni autorských knih, což se však postupně uplatňuje i ve volné tvorbě. Vedle své umělecké činnosti působí Michal Škoda od roku 1998 jako kurátor českobudějovického Domu umění, který je již delší dobu považován za jednu z nejdůležitějších adres na poli prezentace současného mezinárodního umění a architektury.

Výstava je součástí přehlídky Archikultura 2014.
Šestý ročník mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2014, je přehlídka zaměřená na architektonická témata v tom nejširším pojetí a navazuje na předchozí ročníky festivalu, který se v létech 2009 až 2012 konal pod názvem Architecture Week Ostrava.
Cílem předsevzetí je, podobně jako tomu je v dalších evropských městech (Londýn, Barcelona, Berlín, Oslo, Vídeň, Budapešť, Praha, atd.), přiblížit moderní a současnou architekturu široké veřejnosti. Výstavy, přednášky, diskusní fóra, promítání filmů či procházky za architekturou dávají příležitost všem zájemcům rozšířit své poznatky o práci architekta, problémech výstavby a možnostech jejich řešení, seznámit se s architektonickou historií nejen města Ostravy, ale porovnat úroveň jejího dalšího rozvoje s aktuálním děním v této oblasti ve světě. Specifikem a předností Moravskoslezského regionu je jak jeho multikulturní prostředí, které se na trojmezí České, Slovenské a Polské republiky nabízí, tak jeho bohatá historie. Cílem festivalu je prezentace urbanismu, architektury, designu a umění, poučnou, inspirativní ale i zábavnou formou, jde o uvědomění dopadu a vlivu těchto oblasti lidského konání na lokálně a současně globálně pojímaný životní prostor člověka.

 

skoda_m_pozvanka