Milena Vitoulová | Aktuálně o architektonických soutěžích v Ostravě – archiv bulletinu 2/2018

Můj poslední příspěvek na téma architektonické soutěže byl uveřejněn v bulletinu Krásná Ostrava v červnu 2014. Měl obecnější charakter – pojednával o jejich tradici a významu. Závěrem jsem uvedla čerstvé příklady architektonických soutěží a jejich témata, přípravu, průběh a vyhodnocení. Nejednalo se však o Ostravu, ale o mnohem menší města našeho kraje. V poslední době se však situace změnila: v letech 2017 a 2018 proběhlo v Ostravě pět architektonických soutěží a další bude vyhlášena v nejbližší době. Jejich vyhlašovatelem je Statutární město Ostrava. Podrobnosti, včetně ilustrací a Protokolu o průběhu soutěží, lze najít na webu České komory architektů www.cka.cz, zde uvádím stručné údaje a pár poznámek: Revitalizace veřejného prostoru ulice Umělecké v Ostravě Datum konání soutěže: 14.12. 2016 – 15. 2. 2017, bylo odevzdáno 23 návrhů. Výsledky, včetně oceněných a odměněných návrhů a jejich autorů, byly zveřejněny 6. 4. 2017. Soutěžní návrhy, které se zabývaly řešením vstupního prostranství před Galerií výtvarného umění v Ostravě, byly v souladu se soutěžními podmínkami vystaveny pro veřejnost. Soutěž byla vyhlášena jako ideová, což znamená, že soutěžní návrhy slouží pro vyjasnění záměru investora. Vítěz soutěže může, ale nemusí být vyzván k pokračování své práce – vypracování projektu. Město se přesto rozhodlo zahájit spolupráci s autory vítězného návrhu Janem Adamusem, Ondřejem Bělicou a Matějem Jindrákem. Řešené prostranství ovšem bezprostředně souvisí s připravovanou dostavbou galerie (v současné době se hovoří o návrhu architekta Josefa Pleskota, nazývaném „Bílý stín“). Lze tedy předpokládat, že bude nutné nejdřív časově a prostorově zkoordinovat realizaci obou staveb. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/07/kros21.pdf