Milena Vitoulová | Architektonické soutěže – archiv bulletinu 2/2014

Občas se o nich mluví, někdy se jich dotknou komentáře v médiích, místy se jim věnují zmínky v tisku či v literatuře – řeč je o architektonických soutěžích. Ostrava jim moc nepřeje – za poslední desetiletí jich bylo uspořádáno jen pár. Mnohá menší města a obce našeho regionu, jež mají výrazně nižší rozpočty, ale o to větší snahu kvalitně rozvíjet svůj veřejný prostor, architektonické soutěže pořádají, a mohou tak být Ostravě příkladem – aktuálně se například účastním jako členka poroty architektonických soutěží v Holasovicích, Fulneku a Valašském Meziříčí. Nikdo asi nepochybuje o tom, že si přejeme žít v krásném prostředí. Přesto si v denním koloběhu života sotva uvědomujeme, jak velký vliv na nás mají stavby, které nás obklopují a ve kterých žijeme. Některé vlivy jsou prchavé – objeví se a zaniknou. Další lze eliminovat: obraz můžeme sundat ze zdi, nemusíme poslouchat špatnou řeč či hudbu nebo číst text, který se nám nelíbí. Domy a jejich fasády, interiéry i veřejné prostory – ulice, náměstí, parky – jsou však s námi stále, ať si to přejeme nebo ne. Zdálo by se tedy nad slunce jasné, že je ve veřejném zájmu, aby byly realizovány po důkladné rozvaze a rozpravě, po zvážení jejich záměru, účelu, koncepce, funkce, výrazu, tvaru a v neposlední řadě i hospodárnosti. Je veřejný zájem takto výrazně chápán? Někde ano – tam, kde dobře hospodaří, přistupují k realizaci staveb, zejména těch významných, zodpovědně od samotného začátku. Vědí, že nejlepší návrh získají metodou architektonické soutěže, jejímž smyslem je hledání a nalézání co nejlepšího řešení zamýšlené stavby. Také chápou, že kdyby přistoupili k významné realizaci tak, že by v prvé řadě objednali projektovou dokumentaci a dodávku stavby, nejednali by transparentně a nevyužili všechny možnosti, které mají. Dobrý hospodář – stát, hejtmanství město, obec či soukromý investor – tedy nejdříve přistoupí k přípravě: definuje předmět soutěže, jmenuje porotu, do které vyšle své zástupce a přizve odborníky, spolu s porotou schválí soutěžní podklady a podmínky, z nichž je zřejmé, jak bude soutěž probíhat a jaká jsou její hodnotící kritéria, a pak vyhlásí architektonickou soutěž. Vprůběhu jejího hodnocení se zúčastní rozpravy nad soutěžními návrhy, seznámí se s názory odborníků v porotě a poté posoudí kvalitu návrhů a hlasuje o jejich pořadí. Když je soutěž vyhodnocena, uspořádá veřejnou výstavu soutěžních návrhů a představí ty nejlepší z nich a jejich autory. O průběhu soutěže informuje veřejnost (k dispozici je protokol poroty). Všichni jsou tak seznámeni se zdůvodněním udělení cen a odměn nejlepším návrhům. … více informací na KROS-02-2014-web.pdf (krasnaostrava.cz)