Milena Vitoulová | Moravskoslezská vědecká knihovna a další veřejné stavby versus Dolní oblast Vítkovice – archiv bulletinu 2/2015

V posledních měsících rezonuje v ostravských debatách téma, které zaznívalo i na předvolebních kláních: co udělat pro oživení centra Ostravy? Občané a politici jistě neměli a nemají na mysli tzv. širší centrální oblast, ale vlastní historické centrum města, rozprostírající se na území kolem Masarykova náměstí. Toto území bohužel v posledních letech nepřitahuje pozornost svou kondicí a kypícím životem, ale očividně narůstající prázdnotou. Zároveň graduje další veřejné téma: nabídka umístit stavby, které město dlouhodobě plánuje, tj. Moravskoslezskou vědeckou knihovnu, koncertní síň, Ostravskou univerzitu nebo její část, ba dokonce nové ostravské centrum, do industriální lokality Dolní oblast Vítkovice. Víme, že průmyslový areál ve Vítkovicích byl – podobně jako v dalších evropských zemích – závodem pro výrobu a zpracování oceli, vybudován zdatnou podnikatelskou a technickou elitou, úspěšně provozován a řízen. Spolu se správním centrem s náměstím, radnicí, kostelem a nemocnicí se Vítkovice staly samostatným celkem s vlastní integritou a jsou takové dodnes. Nedávno bylo rekonstruováno náměstí Jiřího z Poděbrad a další veřejná prostranství, opravuje se zdejší nemocnice atd. Když byl areál Dolní oblasti Vítkovic, ležící na katastrálním území Vítkovice, vyhlášen v r. 2002 národní kulturní památkou a zachráněn zásluhou práce a osvěty pracovníků Památkového úřadu před zbouráním a rozvezením do šrotu, bylo tím nepochybně zamýšleno, že zůstane maximálně autentický a bude lákat návštěvníky svou syrovou krásou a připomínkou slavné minulosti. To se po poměrně ostré veřejné diskusi v letech 2004–2005, kdy majitel památky (firma Vítkovice, a.s.) přišel se záměrem část areálu zbořit a významně omezit památkovou ochranu, soustředěným úsilím památkářů a jejich dohody s ředitelem firmy Janem Světlíkem a jeho týmem podařilo – areál Dolní oblasti Vítkovic s vysokými pecemi, budovami Plynojemu a Světa techniky fascinuje a přitahuje návštěvníky velkých akcí, např. Colours of Ostrava, jindy je zde klidný provoz, přiměřený charakteru národní kulturní památky. … více informací na KROS-09.pdf (krasnaostrava.cz)