Milena Vitoulová | Oceňuji, že osud stavby nebyl lidem lhostejný – archiv bulletinu 2/2022

Po květnové návštěvě zpřístupněných rekonstruovaných ostravských jatek hodnotím jejich novou podobu a účel velmi pozitivně. Budova vyvolává pozornost a sympatie veřejnosti a není pochyb, že tomu tak bude i v budoucnu. Má výraznou architektonickou kvalitu a je pozoruhodná zejména v prostorách, kde se stýkají původní a nové konstrukce budovy. Při jejím hodnocení je namístě ocenit dlouholetý postoj Ostravanů, kterým nebyl lhostejný osud chátrající památkově chráněné budovy. Velmi zásadní bylo rozhodnutí zastupitelstva města jatka odkoupit a jejich rekonstrukci zahájit roku 2017 vypsáním „architektonické soutěže o návrh řešení historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava“. V té době již bylo možné navázat na úspěšnou činnost galerie Plato, podporovanou ostravskou výtvarnou a kulturní veřejností. Bylo důležité, že uvedené iniciativy a rozhodnutí směřovaly ke stejnému cíli. Po vyhodnocení architektonické soutěže a výběru nejvhodnějšího řešení byl doplněn podrobný technický průzkum jatek a zahájena jejich rekonstrukce. Spolupráce města jako investora s projektantem i dodavatelem stavby fungovala optimálně a jatka postupně nabývala svou novou podobu kulturní instituce, seznamující návštěvníky s vývojovými trendy současného umění. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS38-online.pdf