Milena Vitoulová | Proč podporujeme Černou kostku – archiv bulletinu 1/2016

Jako členové okrašlovacího spolku se ve svém volném čase věnujeme historii Ostravy, objevování významných lokalit, připomínání výrazných osobností a událostí a okrašlování města. Zároveň se ale od počátku své činnosti snažíme aktivně vstupovat do nejrůznějších diskusí na téma rozvoje našeho města, záchrany soch a dalších památek. Na počátku loňského roku jsme založili iniciativu Ostrava je v centru a pokoušíme se rozproudit diskusi o budoucnosti historického centra Ostravy, a to proto, že jsme – až na pár výjimek – nezaregistrovali fundovanou a argumenty podloženou veřejnou rozpravu na toto téma. Je všeobecně známo, že v průběhu posledních desetiletí přijala zastupitelstva města a kraje často rozhodnutí, jejichž důsledky negativně ovlivnily život nejen historického centra města a které jsou dodnes patrné. Domníváme se, že by se chybným a mnohdy bohužel nevratným krokům dalo předejít právě ve veřejných debatách, „provětráním“ problematiky, přizváním expertů či veřejnosti a důkladným zvážením všech argumentů této složité problematiky. V současné době se schyluje k dalšímu významnému rozhodnutí: jsme svědky usilovné a soustředěné snahy firmy Vítkovice, a.s., a vedení kraje prosadit projekt, který navrhuje umístit Moravskoslezskou vědeckou knihovnu a další novostavby významných kulturních a vzdělávacích staveb na soukromé pozemky firmy Vítkovice, a.s., (do lokality Dolní oblasti Vítkovice), a to bez ohledu na to, že se v historickém centru Ostravy nedaří řešit do očí bijící problém: nezastavěné volné městské parcely a opuštěné budovy, které by mohly být oživeny právě novostavbami kulturních a vzdělávacích institucí. … více informací na kros12_web.pdf (krasnaostrava.cz)